Lagmannsretten legger betydelig vekt på deres merkelige opptreden etter datoen politiet tror Trine ble drept.

— Vi er tilfreds med at lagmannsretten har tatt den helhetsvurdering som saken fortjener, sier Kaare Songstad, etterforskningsleder i Frantzen-saken.

Bergen tingrett ville løslate de to mennene, men nå har lagmannsretten bestemt at de fortsatt skal sitte bak lås og slå. Kjennelsen kom fredag ettermiddag og ble kjent i pressen i går.

Overrasket politiet

Det var den erfarne tingrettsdommeren, Gunnar Torkildsen, som forrige fredag ville løslate de to som er siktet for å være involvert i drapet på Trine Frantzen. Avgjørelsen kom svært overraskende for politiet.

Torkildsen brukte tre dager på sin kjennelse og begrunnet blant annet løslatelsen med at 25 vitner, deriblant politiets informasjonsansvarlige, Trygve Hillestad, hadde sett Trine Frantzen etter 7. mai 2004. Dette er datoen politiet mener Frantzen ble drept.

Lagmannsretten kommer i sin kjennelse til en helt annen konklusjon, og gir politiet medhold i at man ikke trenger å feste lit til disse vitnene.

Kontaktet ingen

Lagmannsretten mener det er ulogisk at Trine Frantzen ikke tok kontakt med noen av sine nærmeste dersom hun skulle ha vært i live etter den 7. mai 2004.

Hun tok verken kontakt med sin 12 år gamle sønn, sine nærmeste venner, sin familie eller hjelpeapparatet som hun brukte hyppig og mye, kommer det frem i kjennelsen.

Videre legger lagmannsretten betydelig vekt på de siktedes merkelige opptreden i tiden etter at alle livstegn fra Trine forsvant. Trines samboer kastet eiendelene hennes uten å melde henne savnet, og hans 46 år gamle venn gikk gjennom store atferdsendringer.

Skuffet over avgjørelsen

Advokat Jørgen Riple, som forsvarer Frantzens samboer, gledet seg over avgjørelsen i tingretten. Nå er han skuffet over den nye vendingen.

— Jeg er skuffet over at retten kom til at det er skjellig grunn til mistanke. I kjennelsen blir det ikke lagt vekt på de svært mange personene som mener de har sett Trine etter at hun angivelig ble drept. Dette er en sak som ligger og vipper rundt kravet om skjellig grunn til mistanke. Den er milevis fra kravene til tiltale og domfellelse, sier Riple.

Signalverdi fra tingretten

Han står for det han tidligere har sagt om at politiet må legge drapsteorien sin død.

— Når de må kjempe så hardt i innledende fengslinger, så sier det sitt. Det er fortsatt sterk signalverdi i at tingretten ville løslate de to siktede, sier Jørgen Riple.

De to siktede kan i første omgang holdes fengslet til 7. april. De får fratrekk for uken de nå har sittet fengslet mens lagmannsretten har behandlet saken.

Samboeren nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

46-åringen var ruset og har problemer med å huske noe fra den aktuelle festen 7. mai 2004, der Frantzen var til stede.

FORBLIR FENGSLET: De to som er siktet (t.v. og t.h.) for å være involvert i drapet på Trine Frantzen, må fortsatt sitte bak lås og slå etter at lagmannsretten i går kom med sin kjennelse.ARKIVTEGNING: GUSTAV KVAAL