Kort tid etter at foreldrene og en politipatrulje kom til leiligheten der mannen lå livløs, viste det seg at han likevel var i live. Nå ligger saken på bordet hos fylkeslegen i Hordaland.

I tillegg etterforsker politiet hendelsen som en såkalt undersøkelsessak.

Dramaet utspant seg 19. januar i en privat leilighet på Stord. Sent om natten fikk stordabuen et kraftig hjerteinfarkt. En ambulanse fra Helse Fonna og en lege fra den kommunale legevakten kom til stedet og ga ham umiddelbart behandling.

Varslet politiet

Forsøk på gjenoppliving så ikke ut til å hjelpe. Flere kilder bekrefter overfor BT at legen erklærte mannen død på stedet.

Helsepersonellet varslet politiet om dødsfallet, og en patrulje rykket ut. Da de to polititjenestemennene kom til leiligheten, skal de ha fått beskjed om at mannen hadde hatt hjertestans i 45 minutter og var død.

— Politiet fikk melding om et dødsfall i en leilighet. Naturlige dødsfall er i utgangspunktet ikke en oppgave for politiet, men i dette tilfellet dreide det seg om en relativt ung mann, sier politioverbetjent Egil Espeland i Stord lensmannsdistrikt.

Også mannens foreldre kom til leiligheten, og ble informert om at sønnen deres var død. Det var de som skal ha oppdaget at sønnen fremdeles var i live.

Til VG sier moren dette:

— Vi skjønte ingenting. Det hele var helt forferdelig.

- Beveget seg

— Han gjorde bevegelser som viste at det åpenbart ikke var en død person som lå der. Ambulansepersonellet iverksatte umiddelbart livreddende tiltak, og mannen ble kjørt til sykehus i ambulanse, sier Espeland.

Mannens tilstand er ukjent.

— Jeg kan bekrefte at personen er innlagt på Haukeland universitetssykehus, men kan ikke si noe om tilstanden hans, av hensyn til taushetsplikten, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Blom i Helse Bergen.

Han gjorde bevegelser som viste at det åpenbart ikke var en død person som lå der. Politioverbetjent Egil Espeland

Advokat Kjell Steinsbø representerer mannens familie. Verken han eller familien ønsket å kommentere saken overfor bt.no lørdag ettermiddag.

Til VG opplyser advokaten at saken har vært en belastning for familien.

— Familien reagerer sterkt på det som har skjedd. Foreløpig sitter de uten noe informasjon om hvordan dette kunne skje, sier Steinsbø.

Kommunalsjef for helse i Stord kommune, Knut Gram, sier han har fått melding om hendelsen.

— Jeg er kjent med saken, og den er meldt til Helsetilsynet. Inntil vi hører fra dem, har jeg ikke noen kommentar, sier Gram. Informasjonsavdelingen ved Helse Fonna vil heller ikke kommentere saken så lenge den er til behandling hos Helsetilsynet.

Fylkeslegen gransker

Fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, bekrefter at hun har fått saken på sitt bord.

— Vi har fått saken meldt. Det er helsetjenesten selv som har meldt fra, og vi har startet tilsynssak. Det betyr at vi vil undersøke hva som har skjedd, og utover det kan jeg ikke si noe mer. Vi har ikke kartlagt forløpet ennå, sier Arianson.

Politiet etterforsker saken, men har foreløpig ikke gjennomført formelle avhør.

— Dette er en uvanlig hendelse. Det foreligger ingen anmeldelse, men vi har opprettet en undersøkelsessak. Vi ønsker å finne ut hva som faktisk har skjedd, sier politioverbetjent Espeland.

- Hvor lang tid gikk det fra mannen ble erklært død til han våknet til liv?

— Det er noe av det vi vil prøve å få svar på gjennom etterforskningen.

- Hvordan reagerte tjenestemennene som var til stede på det som skjedde?

— Jeg ønsker ikke å si så mye om det. Man kan jo tenke seg det selv.

Den aktuelle legen, som er meget erfaren, ønsker ikke å si noe om hva som skjedde.

— Jeg ønsker ikke å kommentere dette før tilsynet er klart. Jeg mener det er mest ryddig slik. Det er bra at vi får en objektiv vurdering.

- Har du handlet galt på noen måte?

— Det blir helt feil av meg å gå ut med subjektive kommentarer om dette. Jeg vil bare henvise til at dette er en tilsynssak.

_ I en tidligere versjon av denne saken ble det publisert uriktige opplysninger om dato og hvor mannen var innlagt. Artikkelen er også oppdatert med informasjon om at moren selv, ikke ambulansepersonellet, skal ha oppdaget at sønnen var i live._*