— Vi har giftet oss, men på en litt utradisjonell måte, sier Kristian Nordeide (32).

Han og Cathrine Meidal Bauck (23) har vært gift i åtte dager. Sist lørdag giftet de seg hos byfogden.

— To minutter inn å skrive under papir og så ut igjen, smiler den ferske ektemannen.

Den viktigste delen av ekteskapsinngåelsen kom nemlig etterpå. Med venner og familie som tilskuere gjennomførte paret et håndfestelsesrituale hjemme i hagen i Blomsterdalen.

Håndfestelse, som er den mest utbredte formen for paganistisk ekteskapsinngåelse, består blant annet av at parets hender blir bundet sammen ved håndleddet. Slik viser de sin kjærlighet til hverandre.

— Vi hadde lyst på mer enn et papir, og ønsket et rituelt og spirituelt element. Siden vi ikke er kristne, måtte vi finne en annen form, forteller Kathrine.

Fordi en paganistisk håndfestelse ikke er juridisk bindende, valgte paret den borgerlige vielsen først for å ha papir på at de er gift.

Bundet sammen

Therese Krzywinski er heks og prestinne i Wicca, en av de paganistiske religionene. Wicca er en naturorientert mysteriereligion som praktiserer innvielse. Alle som er innviet er hekser, og avhengig av kjønn kan man bli prester eller prestinner. Sammen med en annen prestinne var det Krzywinski som viet Kristian og Cathrine.

På et eget sted i hagen var det for anledningen satt opp en liten paviljong med et pentagram som symboliserer de fem elementene og det guddommelige mennesket. Hit ble maktene påkallet, og brudgommen lokket deretter bruden opp i sirkelen med fløytespill.

— Det blir lagt vekt på at man gifter seg av kjærlighet og fri vilje, og det er likestilling mellom kjønnene. Det er ikke som i en tradisjonell vielse der brudgommen takker for bruden som om hun var et stykke fraktegods, understreker det nygifte paret.

Etter at ringene ble utvekslet, kommer den viktigste delen - håndfestelsen. Parets hender ble bundet sammen ved håndleddet. Slik forblir de bundet til seremonien er ferdig. Noen velger å være sammenbundet til etter bryllupsnatten.

— Vi ble knyttet sammen i et åttetall, slik at vi kom oss ut av båndet uten å bryte knuten, sier Cathrine.

Nå henger tauet på veggen hjemme som et symbol på parets gjensidige kjærlighet.

- Finne en balanse

— Essensen i paganismen er at man ser naturen og alt det skapte for å være hellig, med en hellig kraft, sier Therese Krzywinski.

Hun forteller at paganismen er en av de raskest voksende religionene i Europa. To av underreligionene, Åsatrufellesskapet Bifrost og Foreningen Forn Sed har vigselsrett.

— Det er ikke noe mål for Wicca å få det. Vi passer ikke innenfor en pen byråkratisk mappe der vi må følge diverse regler i forhold til blant annet offentliggjøring av medlemslister. Vi har en medlemsmasse som består av mange autonome mennesker som ikke ville trivdes innenfor stramme rammer, sier Therese.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2003 var 365 par som valgte vielse innen annet trossamfunn enn statskirken eller borgerlig vielse. Ifølge Krzywinski er det ingen oversikt over hvor mange som velger å inngå en håndfestelse, for man kan gjøre det på egen hånd uten prest eller prestinne.

— Det handler om å finne en balanse vi har mistet. Vi vil ikke leve som i vikingtiden, men kanskje må vi tilbake dit for å finne igjen balansen? Vi vil leve med jorden, ikke av den. Se hvilke blomster som kommer denne måneden, lære å se tegn i naturen og feire de gamle årstidsfestene - deriblant solvervene og jevndøgnene, sier Kristian og Cathrine.