Referansene som Havnevesenet hadde hentet inn fra den tidligere arbeidsgiveren, en kommune i Rogaland, var de aller beste. BT vet at Havnevesenet var i kontakt med en i kommuneledelsen, som ga lederen gode referanser.

Det kommunen og den nyansatte lederen holdt munn om, var at partene samme høst var blitt enige om en sluttavtale etter en årelang og svært alvorlig personalkonflikt. Lederen skal ifølge Stavanger Aftenblad ha fått en halv million kroner for å slutte.

Først etter at de tillitsvalgte i Havnevesenet tok kontakt med rådmannen i kommunen, kom sakens fakta for dagen. Ifølge de tillitsvalgte skal 10-12 ansatte i avdelingen som den omstridte lederen hadde ansvar for, ha sluttet på grunn av lederens lederstil. Disse opplysningene skal rådmannen ha bekreftet i samtale med Havnevesenets ledelse.