I årevis oppga sjømannen null i inntekt. Ifølge en fersk dom i Sogn tingrett er han «dypt uenig i det norske regelverket omkring skatt» og har bevisst latt være å betale.

— Han har vært sjømann og følte ikke den nødvendige tilknytning til Norge, sier forsvarer Marius Larsen til BT.

Ransaket boligen

Tiltalte har hovedsakelig vært ansatt på utenlandske skip de siste 35 årene, og politiet slet med å få tak i ham etter at han ble anmeldt av Skatteetaten i 2011.

Til slutt tok politiet seg inn i boligen hans i desember 2012. Der fant de arbeidskontrakt og lønnsslipper.

Utregningen viste at han hadde lurt unna over en million kroner i skatt. Dermed endte det med åtte måneders fengsel og 150.000 kroner i bot.

— Han ønsker å anke på straffeutmålingen. Han har erkjent de faktiske forholdene, så han kunne fått noe mer strafferabatt, sier forsvarer Larsen.

Mørketall

Retten på sin side mener det finnes flere skjerpende omstendigheter. Mannen utviklet et system for å unngå skatt: Han fikk lønnen utbetalt på kontoer i utlandet, og istedenfor å overføre den til sin konto i Norge, brukte han et utenlandsk kort i Norge.

I 2009 satte Skatteetaten i gang et prosjekt for å stoppe nettopp denne typen skattesvindel. Så langt har de avdekket over 600 millioner i inntekter og en drøy milliard i formue som er forsøkt unndratt beskatning. Det reelle beløpet er trolig langt høyere, skrev Finansavisen i februar.

Politiadvokat Jørn-Lasse Førde Refsnes beskriver det som nærmest en tilfeldighet at tiltalte ble oppdaget.

— Oppdagelsesrisikoen er lav. Man identifiserer seg ikke ved bruk av slike kort, og det er ikke usannsynlig at det er mørketall her, sier Førde Refnes.

Han sier at ransakingen av boligen var avgjørende.

— Lønnsslippene var et viktig grunnlag, men vi hadde også andre opplysninger, som kortbruken, sier han.

- Hvorfor gikk det et år fra saken ble anmeldt til dere aksjonerte?

— Vi prøvde å få ham inn til avhør flere ganger, men han var utilgjengelig.

Flyttet til Spania

Politiadvokaten er fornøyd med å ha fått gjennomslag for sin påstand i retten.

Tiltalte flyttet nylig til Spania, men begynte å betale skatt til Norge for et år siden og gjør det fortsatt.

Advokat Larsen er ikke enig at det var tilfeldig at klienten ble tatt.

— Han har hatt sine feider med Skatteetaten før. Det har vært en god del brevveksling der han hevdet at det fantes internasjonale avtaler om at han ikke trenger å betale til Norge. Hvis han hadde betalt til et annet land, hadde det vært befriende. Men det har han altså ikke gjort. Så jeg er ikke enig i at det var tilfeldig at han ble tatt. Skatteetaten har nok hatt ham under oppsikt og ventet på noe de kunne ta ham på.

FORNØYD MED DOMMEN: Politiadvokat Jørn-Lasse Førde Refsnes
TERJE ULVEDAL (arkiv)