En 62 år gammel mann er i Sogn tingrett dømt til å betale Nav drøye 300.000 kroner i erstatning, etter at han mottok dagpenger selv om han var i arbeid.

Mannen bodde sammen med en kvinne som drev et gårdsbruk i Sogn og Fjordane, og utførte arbeidsoppgaver på gården. Samtidig opplyste han overfor Nav at han ikke var i arbeid. I egenmeldingen krysset han også av for at han ikke drev gårdsbruk eller annen næringsvirksomhet.

Avslørt av gratisavis

Da en gratisavis i området laget en reportasje fra gården, der både kvinnen og mannen var intervjuet, sa kvinnen at det var 62-åringen som tok seg av gården. Da Nav-ansatte leste avisen, tok de affære og stoppet utbetalingene av dagpenger.

Nav krevde også at mannen betalte tilbake de drøye 400.000 kronene han hadde mottatt det siste året.

62-åringen sier til retten at hans innsats på gården var ulønnet og dugnadsbasert. Han har opplyst at han blant annet rensket i en bekk og gravde ut en dam, jobbet med å gjøre i stand en bærhage og drev med stell av dyr. Han har også utført arbeid med gravemaskin og på et sagbruk, noe han kaller «øvingsarbeid».

I et brev til Nav skriver han at han ikke har fått beskjed om å utføre arbeid, men at det var noe han gjorde for å holde seg i aktivitet.

Vil anke dommen

Dommerne ser imidlertid annerledes på det. Retten vurderer det slik at 62-åringen har mottatt dagpenger uten å ha rett til det, og at han har oppgitt uriktige opplysninger til Nav. Retten mener derfor at han har handlet grovt uaktsomt, og dømmer ham for brudd på straffelovens § 271a og brudd på straffelovens § 166.

62-åringen må sone seks måneder i fengsel. Tre måneder av straffen er utsatt med prøvetid. Han må også betale drøye 300.000 kroner i erstatning til Nav.

Til bt.no sier 62-åringen at han vil anke dommen.

— Jeg mottok aldri en krone i lønn, og regnet arbeidet på gården som fritidsaktiviteter, sier han.