• En venn sa til meg at når du flytter til Norge, er det ingen som er interessert i deg etter du har fylt 40 år. Og det stemmer, sier Sieglind Kovâr Mæhlum, som har passert 60.

RUNE SOLHEIM

Billedkunstneren Sieglind Kovâr Mæhlum er oppvokst i Tsjekkia og Tyskland. Nå bor hun lange perioder i Spania. Hun får dermed et interkulturelt perspektiv på Norge.

— Jeg føler meg gjennomsiktig i det norske samfunnet. Det er altfor mye fokus på de unge. Mer reklame rettet inn mot eldre ville balansert dette bildet, sier hun.

Mæhlum mener at det kommersielle fokuset på de unge er et nordisk fenomen. Hun tror det påvirker holdningene til de eldre i samfunnet.

— Som godt voksen person føler jeg meg gjennomsiktig. Hvis det ble mer fokus på eldre som kundegruppe, tror jeg det kunne bety noe for hvordan eldre blir oppfattet i samfunnet generelt. Jeg tror vi ville oppnådd mer respekt, sier hun.

— I Spania tar unge flotte gutter sin mor i armen med den største glede og selvfølgelighet. Gammel og ung samles på restauranter og til og med diskoteker. Slik er det ikke i Norge. Men det har nok litt med klimaet å gjøre. Her må jo alt foregå inne, sier hun.