Bergens Tidende satte for tre år siden søkelyset på charterbåt-bransjen, og avdekket flere kritikkverdige forhold. Det dreide seg om alt fra manglende tillatelse til å frakte passasjerer, til dårlig eller mangelfullt redningsutstyr, og ukyndige skipsførere.

— Vi har ingen grunn til å tro at situasjonen er endret. Det er snarere grunn til å tro at forholdene er forverret, sier distriktssjef Magne Rødland ved Sjøfartsdirektoratets stasjon i Bergen.

For to år siden kom det nye internasjonale regler (såkalte STWC-95 regler) om oppgradering av sertifikatene til personer som fører disse båtene. Rødland tror ikke alle charterbåtførere har gjort det.

— Andre båtførere av slike fartøyer kan kjøre med utgåtte sertifikater. Begge deler er like ille, påpeker distriktssjefen.

Alvorlige konsekvenser

Hvis uhellet først er ute, kan det få alvorlige konsekvenser for både eier, båtfører og passasjerer dersom alle papirer ikke er i orden. Eieren får forsikringssummen betydelig avkortet, mens passasjerene kan gå glipp av erstatninger de ellers ville hatt krav på.

BT har den siste tiden fått flere tips som tyder på at distriktssjefen har rett. Noen av tipsene gikk ut på at alt ikke var som det skulle om bord i turbåten MS «Byfjorden». Etter at BT begynte å sjekke saken, troppet eieren av fartøyet opp hos Sjøfartsdirektoratet i Bergen og la kortene på bordet.

Innrømmelse

— Han innrømmet å ha ført båten uten gyldig sertifikat. Han sa at han ikke hadde hatt passasjerer om bord, men bare forhalt fartøyet fra et sted til et annet ved en del anledninger, sier distriktssjef Magne Rødland.

— Sannsynligvis er dette bare ett av flere tilfeller der skipsførere på slike fartøyer ikke har løyve til å føre dem, mener han.

Kontroller vanskelig

Direktoratets største problem er at kontrollmulighetene er begrensede.

— Vi må be politiet om assistanse, og er avhengig av at politibåten er tilgjengelig. Det er den stort sett bare i sommerhalvåret, sier Rødland.

For noen uker siden ba direktoratet politiet om å foreta en uanmeldt kontroll om bord i nettopp MS «Byfjorden», men da sto politibåten på land.

— Vi er så godt som helt avhengige av å ta båtførerne på «fersken», nærmere bestemt når de står til rors, sier distriktssjefen.

Skjerpet seg

For tre år siden avslørte BT at landets største charterbåt-utleier, bergensselskapet Maritime Tours, opererte med flere fartøy på sine lister som ikke hadde tillatelse til å frakte passasjerer.

— Vi har lagt om rutinene og skjerpet oss. Nå er alt som det skal være hos oss, hevder Erik Lofnes, daglig leder og eier av Maritime Tours. Selskapet formidler også utleie av MS «Byfjorden».

— Men da forvisser vi oss om at føreren har de nødvendige sertifikatene. Eieren har leid inn båtførere som har papirene i orden, sier Lofnes.

Sjekk selv

Distriktssjef Magne Rødland i Sjøfartsdirektoratet råder leietakere til selv å sjekke at fartøyet og skipsføreren har papirene i orden.

— Blåtur-arrangører kan ta kontakt med oss for å få vite om den aktuelle båten har tillatelse til å frakte passasjerer. Vi vil også anbefale arrangørene å be om å få se skipsførernes sertifikater, og å spørre om hvor mange passasjerer båten kan ta. Blir man bedt om selv å ta med redningsvest, er det all grunn til å være på vakt, advarer han.

Distriktssjef Rødland legger til at alle fartøyer som tilbyr transport mot betaling, plikter å ha godkjent sertifikat oppslått om bord. Føreren skal dessuten kunne dokumentere at han tilfredsstiller kravene for å føre fartøyet.