Alle er enige om at forskjeller i metode må spille inn, men ikke om hvem som har rett.

— Jeg håper ikke dette fortsetter. Det er ikke godt for bransjen at det er så store avvik, sier Bjarne Kristiansen i TNS Gallup, som utfører målingene i BA.

Både han og Arve Østgaard i Sentio Research, som leverer målinger til BT, er overbevist om at deres egne tall er korrekte. Professor Ottar Hellevik mener forskjeller i metode når det gjelder såkalt veiing av tallene, kan forklare spriket.

- Ikke tilfeldigheter

Lørdag publiserte BA sin lokale meningsmåling for mai, mens BT gjorde det samme fire dager tidligere.

Selv om tendensen i målingene er den samme, viste det seg nok en gang at størrelsen på de to store høyrepartiene varierer sterkt mellom målingene.

Spriket på høyresiden har vært der i samtlige målinger i vår. Riktignok er målingene sjelden tatt opp på samme tidspunkt, men over tid er ulikhetene likevel påfallende.

For politikerne har resultatene vært til å bli schizofren av. På en og samme dag i januar måtte Liv Røssland (Frp) kommentere både en katastrofemåling i BA og en jubelmåling i BT.

— Når det er så store avvik over tid, er det utelukket at det er tilfeldighetenes spill som skaper forskjellen, sier Ottar Hellevik, professor ved Universitetet i Oslo og ekspert på forskningsmetode. Han er tilknyttet et tredje meningsmålingsinstitutt, MMI.

Glemske velgere

Hellevik tror avvikene kan forklares med ulike metodevalg og glemske velgere. Sentio veier sine tall mot resultatene fra kommunevalget i 2003, mens TNS Gallup bruker stortingsvalget 2005 som målestokk.

Hensikten med veiing er å redusere sjansen for at tilfeldigheter gir et skjevt utvalg. Derfor blir folk spurt om hva de stemte ved forrige valg. I realiteten er det de som sier de har skiftet parti som utgjør all oppgang og nedgang.

— Problemet ved veiing er at en del folk svarer feil. Panelundersøkelser har vist at opp mot 17 prosent av velgerne ikke husker hva de stemte for fire år siden. Det kan få veldig stor innvirkning på målingene, sier Hellevik.

Han er likevel usikker på om dette kan forklare disse utslagene, og ber meningsmålingsinstituttene om å offentliggjøre råtallene.

Åpen til gransking

— Vi er åpen for at uhildede mennesker kan sjekke våre tall og beregninger. Vi har brukt samme metode i en årrekke, sier Kristiansen i TNS Gallup.

Han mener det er best å veie mot stortingsvalget fordi det er nærmere i tid og har større deltakelse.

Arve Østgaard i Sentio tror også ulike metodevalg kan forklare forskjellene. Men samtidig peker han på at Høyre faktisk tjener på at de blir veid mot kjempevalget i 2003. — Jeg håper vi får tilsendt råtall fra konkurrenten. Vi er svært åpne om dette, sier han.

Alle tre er interessert i å få oppklart mysteriet før fasiten kommer 10. september. Mye tyder på at sannheten ligger et sted midt imellom.

— Men dette svekker troverdigheten til bransjen. Det er et problem når noen måler samme fenomen så ulikt, sier Hellevik.