— De som vil kjøpe det gamle fengselet bestemmer selv hva de ønsker å bruke det til, sier byråd Nils Arild Johnsen.

Flertallet i bystyret i Bergen har flere ganger vedtatt at et Vitensenter skal ligge i det gamle fengselet. Det er knappe to måneder siden flertallet, mot byrådets stemmer, oppretthold kravet. Likevel har byrådet lagt eiendommen ut for salg uten at Vitensenteret er nevnt med ett ord.

I miljøet rundt Vitensenteret er det flere som nå frykter at mange års arbeid har vært bortkastet. Fristen for interesserte kjøpere av fengselet og de andre bygningene i det historiske rådhuskvartalet går ut 1. september.

— For å si det litt forsiktig så virker det litt underlig at byrådet ikke har lagt noen føringer, sier Geir Kjell Andersland (Venstre). Han var tidligere en del av byrådet og jobbet mye for å få senteret realisert i Bergen.

De som vil kjøpe eiendommene i rådhuskvartalet må legge frem et prosjekt der en forteller hva de fredede byggene skal brukes til. Bystyret vil trolig legge vekt på at prosjektet skal være interessant, ikke bare på pengesummen en kjøper er villig til å bla opp med.

— Bystyret står fritt til å velge det prosjektet som best ivaretar hensynet til de kulturhistoriske eiendommene, sier byråd Johnsen.

Han mener dermed hensynet til Vitensenteret er ivaretatt.

Partene, som i mange år har arbeidet for Vitensenteret, er på sin side svært bekymret. Det er universitets- og høyskole og skolemiljøet, næringslivet og næringsrådet som har engasjert seg sterkest for et vitensenter. Hensikten med senteret er blant annet å gi skoleelever lyst og interesse for realfag og teknologiske fag. Et slikt senter vil også kunne være en turistattraksjon.

I et brev til Undervisningsdepartementet har byrådsleder Anne-Grete Strøm.-Erichsen uttrykt sin støtte til senteret og lovet at kommunen skulle stille fengselet til disposisjon.