• Kan vi ikke få tilbake de gamle Bergenslyktene i Nygårdsparken! Ralph Wilson spurte pent. - Beklager, sier parksjef Sissel Lerum. Hun har verken nok lykter eller nok budsjettpenger.

Grønn avdeling-lederen må dessverre være lykteslukker for byentusiast Wilson.

— Vi vurderer den nåværende belysning i Nygårdsparken både som hensiktsmessig og forsvarlig, sier Lerum.

Hun har verken budsjett eller overvettes lyst til å følge oppfordringen fra Wilson, om å samle de pensjonerte lyktestolpene i et avgrenset område nord i parken – som et historisk bluss fra gasslyktenes tid.

— Dersom vi skulle investere mer i belysning i Nygårdsparken, er det mer interessant å se på den delen av lysplanen som ennå ikke er gjennomført, nemlig effektbelysningen. Det vil si side- og underbelysning av vegetasjonen, pluss spesielle park- og landskapselementer, mener Lerum.

Ikke nok materiell

En eventuell satsing på de gamle Bergenslyktene i Nygårdsparken vil dessuten kreve relativt omfattende tekniske inngrep. Noe kommunen vurderer som for omfattende.

— Vi har heller ikke lyktelager stort nok, legger parksjefen til.

— Armaturene som sist ble skiftet ut, tidlig på 1990-tallet, var nemlig ikke de gamle gasslyktene, men armaturer anslagsvis fra 1960-tallet, forteller Lerum.

— De gamle lyktene ga også såpass svak belysning, at antallet lyspunktet måtte økes drastisk dersom vi skulle beholde denne typen. Derfor ble den armaturen vi nå har, valgt.

Blinker blått gasslys

Dermed må Ralph Wilson se at det blinket et blått gasslys for de gamle lyktestolpene fra Nygårdsparken som ligger lagret hos BKK på Kokstad, i påvente av ny plassering.

Her finnes fem-seks komplette gasslykter, såkalte Bergenslykter, og fire søyler uten lykter.

Stolpene Wilson drømmer om å se i loddrett stilling i Nygårdsparken.

Det får han dessverre ikke.

Dessuten har man på lager seks Bylyktsøyler.

Ifølge Sissel Lerum er planen for disse lagerlyktene at de skal få et nytt liv et helt annet sted, nemlig i parkområdet mellom Festplassen og Bergen Kunstmuseum, der 16 lykter skal bevares.

I tillegg skal lyktene brukes etter behov i smitt og smau, eller for eksempel i «nye» Vågsbunnen.

— Klart at belysning av Nygårdsparken er viktig, men sett fra et forvaltningssynspunkt er det kanskje ikke her skoen trykker for øyeblikket. Særlig ikke med tanke på det store løftet som ble gjort for bedre parklys for bare fem år siden, sier Lerum.

PÅ LAGER: Hos BKK på Kokstad ligger seks Bergenslykter og seks Bylykter i påvente av ny utplassering. ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN