Skolebruksplanen for Hordaland har vært på omfattende høringsrunde i hele fylket. Nå har fylkesrådmannen lagt frem sin innstilling til skolestrukturen i Bergen og på Voss.

Den skal opplæringsutvalget stemme over onsdag neste uke. Innstillingen om de videregående skolene i resten av fylket er ikke ventet før i mars neste år.

Spørsmålet om hvilke skoler som skal legges ned, hvilke som skal styrkes og hvor det skal bygges nytt, berører titusenvis av hordalendinger.

Det kan leses ut av responsen fra innbyggerne i fylket. Det er arrangert en lang rekke informasjons— og folkemøter rundt om i fylket, i tillegg kom det inn 263 høringssvar på til sammen over 3000 sider.

Innstillingen for Bergen:

Bjørgvin vgs, Tanks vgs og Bergen Handelsgymnasium (BHG) foreslås lagt ned.

Bjørgvin vgs avdeling Kyrre videreføres som en avdeling under Bergen Katedralskole (Katten).

BHGs tilbud i medie— og kommunikasjon var foreslått flyttet til Årstad vgs. Det er endret og foreslås nå flyttet sammen med de andre skoleplassene til Amalie Skram.

Et nytt voksenopplæringssenter for Stor-Bergen skal etter planen overta lokalene til BHG. Det medfører at Voksenopplæringen flytter ut av Katten, som utvides, uten at det foreslås tilbygg.

Amalie Skram vgs skal dimensjoneres for 1091 elever. Toppidrett svømming flyttes også dit på grunn av det nye 50-metersbassenget. Om toppidrettslinjen i sin helhet skal flyttes hit på bekosting av dagens linje på Tertnes vgs, blir avgjort i mars. Fremtiden til Fana gymnas, samt dans- og musikklinjen på Langhaugen avgjøres først neste år.

Lønborg vgs opprettholdes til Åsane vgs er samlet i nytt skolebygg etter sammenslåingen av U. Pihl og Åsane vgs. På Årstad vgs legges tilbudet i bygg- og anleggsteknikk ned fra neste høst.

Arbeiderpartiet støtter nedlegging av BHG, men vil selge bygget og bruke inntektene fra salget til finansiering av tilbygg på Katten. I tillegg foreslår de å gjøre Årstad vgs til knutepunktskole for helsefag, innlede samarbeid med Universitetet i Bergen om en linje i marin forskning på Amalie Skram og å konsentrere tilbudet i media og kommunikasjon til to skoler i Bergen.

Innstillingen for Voss:

Når det gjelder Voss, er det få endringer fra tidligere omtalte innstillinger. Fylkesrådmannen foreslår å opprettholde det mange år gamle vedtaket om å gå fra fem til to videregående skoler.

Nye Voss videregående skole skal samlokaliseres på Skulestadmoen. Nøyaktig hvilke fagtilbud skolen skal tilby elevene, avgjøres ikke før i mars. Nye Voss gymnas skal rehabiliteres og utvides. Arbeidet er ikke forventet ferdig før i 2017.

— Voss måtte vi ta nå, fordi de har ventet lenge og fordi arbeidet der ikke kan stoppe opp, sier Roald Steinseide (Frp), leder for opplæringsutvalget i Hordaland.

Blant stridsspørsmålene på Voss har vært forslaget om å legge ned musikklinjen og samle alle slike tilbud i Bergen. Dette forslaget er reversert i fylkesrådmannens innstilling. Linjen foreslås videreført.

— Det har vært et veldig trykk på Voss for å beholde den linjen. Det forstår vi. Det vil forundre meg stort om den ikke blir værende på Voss, sier Steinseide.

— Vi er glad for at fylkesrådmannen har endret innstilling om til musikklinjen, slik at det fortsatt skal være et tilbud på Voss. Men regionen trenger et bredt tilbud. Media og kommunikasjon bør opprettholdes, sier Ruth Grung, gruppeleder for Ap i fylkestinget.

— Vi ber dessuten om økt fremdrift på byggeprosjektene. Det er flere år siden fylket vedtok å slå sammen de fem skolene til to. De må nå oppleve at det blir realisert.