Både Høyre og Venstre har i sine forslag til nye partiprogrammert inkludert oppheving av sexkjøpsloven. Også Frp vil opprettholde sin motstand mot loven, bekrefter stortingsrepresentant Solveig Horne, som sitter i familie— og kulturkomiteen.

- Skader jentene

Med de rødgrønnes og Kristelig Folkepartis stemmer ble den vedtatt høsten 2008, og trådte i kraft året etter.

Dagens regjeringspartier slår ring om loven. Det samme gjør KrF, som var det første partiet som foreslo å forby kjøp av seksuelle tjenester i Norge. Siden kom SV, så Ap og til slutt var hele regjeringen med.

— Loven rammer den svake part, som er jentene. De må skjule seg, operere på hemmelige steder, og er mer utsatt enn tidligere. Det er også mye vanskeligere å nå frem til dem med helsetiltak og alternative tilbud, sier jurist Birthe Eriksen fra Bergen.

Hun har sittet i Høyres programutvalg, med ansvar for kapittelet om justis og sikkerhet.

— Dette er ikke et juridisk problem, men et sosialpolitisk problem. Derfor må vi hjelpe jentene gjennom for eksempel alternative jobbtilbud, som vi har hatt et prosjekt med i Bergen.

- Er det en samlet programkomité i Høyre som går inn for dette?

— Det har ikke vært noen stor diskusjon, og vi har ikke lagt frem dissenser. Det vil eventuelt komme når forslaget nå skal ut til behandling i partiorganisasjonen, sier Eriksen.

- Vil ikke skje

— Dette vil ikke skje, for vi kommer å vinne valget, sier Jette Christensen, Ap-representant og profilert kvinnepolitiker fra Hordaland.

- Men om det blir et borgerlig flertall?

— Jeg synes det er synd om de vil oppheve loven som sier det er forbudt å kjøpe og selge mennesker i Norge. Det er det dette handler om, sier Christensen.

> Loven må ikke bli en hellig ku. Liv Jessen i Pro Sentret

— Etter at loven kom er ikke Norge lenger et fristed for bakmenn som driver med kjøp og salg av jenter. Dessuten har loven bred støtte, og stadig flere er enige i at sexkjøp ikke skal være lov. Derfor er den holdningsendringen som har kommet kanskje den viktigste effekten av loven. Før var det mer og mer akseptert å kjøpe sex, også blant unge. Nå har dette snudd, sier Christensen.

- Har knapt endret noe

Liv Jessen, seniorrådgiver i Pro Sentret, ønsker en debatt om sexkjøploven velkommen.

— Loven må ikke bli en hellig ku. Jeg var mot den da den ble innført, og vil oppfordre partiene til å se nøyere på loven, gå gjennom dokumentasjonen på hvordan den fungerer og debattere den, sier Jessen.

Hun mener sexkjøploven verken har redusert menneskehandel eller prostitusjon.

— Det har vært noe reduksjon på gaten, men samtidig full aktivitet på innemarkedet. Loven er veldig symbolsk, men har i hvert fall presisert at det fins to parter i prostitusjon. Om loven virkelig har løst noen problemer er jeg usikker på, sier Jessen.