Ved 23-tiden en augustkveld i fjor gikk det unna mellom Åsane og Eidsvåg. Mannen kom kjørende innover mot sentrum. Bak ham kom en politipatrulje som målte farten. I dommen fra Bergen tingrett står det at de målte mannens hastighet til 154,4 kilometer i timen. Høyeste tillatte hastighet var 80 kilometer i timen. Retten legger til grunn at mannen kjørte i 149 kilometer i timen etter å ha trukket fra for feilmargin i forbindelse med målingen.

Grense 135 km/t

I retten sa 36-åringen seg delvis skyldig. Han forklarte at han kjørte for fort i et forsøk på å «blåse ut» et tett partikkelfilter, etter råd han hadde fått fra sin bilmekaniker. Selv anslo mannen hastigheten til mellom 110 og 120 km/t.

I tidligere dommer er sjåfører som kjører mer enn 135 kilometer i 80-sonen dømt til ubetinget fengsel.

Retten tar ikke hensyn til mannens utsagn om at han ville «blåse ut» filteret. Han ble dømt til å sone 21 dager ubetinget fengsel. Dessuten mister han sertifikatet i 14 måneder og idømmes saksomkostningene på 2000 kroner.

— Fortere enn politiet

I retten var det stilt spørsmål ved hvor langt bak politibilen, som målte farten, lå. Den ene politibetjenten anslo avstanden til mellom 150 og 200 meter. I enkelte dommer blir avstanden ansett som noe lang når det er benyttet avstand på rundt 200-300 meter mellom kjøretøyene.

Politibetjentene fortalte at de av hensyn til trafikksikkerheten ikke ville ligge nærmere da det gikk så fort. De forklarte at det var lett å se at tiltaltes bil holdt høyere fart enn de selv under målingen. Retten konkluderer med ar en avstand på 300-400 meter mellom kjøretøyene ikke utgjør noe brudd på instruksen.