Fra før er politimannens navn og bilde lagt ut på flere blogger som er kritiske til politiets handlemåte.

– Vi støtter bloggerne som har offentliggjort politimannens identitet. Når systemet svikter er dette et nødvendig virkemiddel. Uten at navnet hadde blitt offentliggjort, ville ikke saken fått så stor oppmerksomhet, sier Odd Arild Viste i Internasjonale Sosialister i Bergen.

Åpent møte

På plakatene inviteres det til et åpent møte om «Obiora-saken, politivold og rasisme» i neste uke.

– Vi ønsker å gå dypere inn i saken og forklare hvordan dette kunne skje. Det er veldokumentert at det er rasisme i politiet, men vi ønsker å finne ut hvor dypt det stikker, sier Viste.

– Har du forståelse for at det er en belastning for tjenestemannen å få navnet offentliggjort?

– Ja, det har jeg, men det er politimesteren i Sør-Trøndelag som må bære ansvaret. Han burde suspendert politifolkene med en gang. Det er helt spesielt at det ikke skjer når de er mistenkt for så grove handlinger.

Tjenestemennenes advokat Jens-Ove Hagen sier til bt.no at statsadvokaten har satt i gang etterforskning mot bloggerne som offentliggjorde politimannens navn.

– Det er tydeligvis ingen grenser for hva folk vil foreta seg i denne saken. Man blir egentlig maktesløs, sier Hagen.

På denne plakaten, som ble hengt opp flere steder i Bergen, fremstår politimannen med fullt navn og bilde. Her er den sladdet av bt.no.