— Jeg vet ikke om noen andre som har brukt bompenger til å få bukt med akutte forurensningsproblemer, sier Mæland.

BT skrev i går at fylkesmann Lars Sponheim har bedt regjeringen vurdere å endre loven slik at veivesenet kan øke bompengesatsene på dager med høy forurensning.

 • Dette er enkelt, ubyråkratisk og kan innføres på kort varsel, mener Sponheim.

**Les også BTs leder fredag:

Klar tale, klar luft**

Forundret over arbeidsmåte

Forslaget kom svært overraskende på byrådslederen i Bergen.

— Jeg er forundret over arbeidsmåten til fylkesmannen, sier Høyre-toppen.

Hun understreker at de har jobbet intensivt med å løse luftproblemene i Bergen, og at både politiet, veivesenet og fylkeskommunen har bidratt i arbeidet.

 • Jeg synes det er rart at Sponheim ikke går i dialog med de instansene som faktisk har jobbet med problematikken, sier Mæland.

Hun viser til at Bergen kommune har forskningsbaserte vurderinger å støtte seg til.

 • Transportøkonomisk institutt evaluerte tiltakene i vinter. Konklusjonen var at datokjøring var det eneste som hadde effekt, sier Mæland.

Hun reagerer derfor på at Sponheim sender sin anbefaling uten å kunne fastslå at tiltaket har en effekt.

— Jeg antar at dette ikke er et politisk utspill, men et faglig innspill fra Sponheim, sier Mæland.

- Rammer ikke de rike

 • Hvorfor er du ikke fornøyd dersom Bergen får et nytt virkemiddel til å bekjempe luftproblemene?
 • Jeg vil ta i bruk det som virker, og datokjøring er det virkemidlet som vi kan dokumentere effekten av. Da foretrekker jeg det fremfor mangedoblede bompenger, sier Mæland.

Hun peker på at bompengesatsene måtte vært skyhøye for at dette tiltaket skulle hatt effekt.

Hun mener også at Sponheims opplegg vil vært enda mer urettferdig enn datokjøring.

 • Datokjøring påvirker alle like mye. Skyhøye bompengesatser ville derimot ført til at de rikeste betalte seg ut og kjørte som vanlig. De med dårligere økonomi ville blitt presset til å la bilen stå, sier Mæland.

Hun mener også at en statlig luftavgift ikke er så ukomplisert som Sponheim hevder. Hun peker blant annet på at et slik bompengesystem vil skape de samme utfordringene som datokjøring.

 • Dersom det skulle vise seg å ha en kraftig trafikkavvisende effekt, ville vi fortsatt vært avhengige av å tilby bergenserne et kollektivalternativ. Det har vi ikke. Det er et enormt apparat som må mobiliseres når slike drastiske tiltak settes i verk, sier Mæland.

- Må leve med høye verdier

Byrådslederen sier at de vil innføre datokjøring på ny om situasjonen krever det.

 • Det er ingen ideologisk hensyn som ligger bak de vurderingene. Vi forholder oss til våre fagfolk, deriblant helsevernetaten, sier Mæland.

Hun sier helsevernetaten ikke anbefalte datokjøring da luftproblemene kom i høst.

 • Tiltakene må stå i forhold til hvor alvorlig forurensningen er til enhver tid, sier Mæland.
 • Må vi bare leve med høy luftforurensning i Bergen?
 • Vi vil nok fortsatt oppleve høye verdier. Er det nødvendig vil vi innføre datokjøring i slike perioder. Samtidig skal vi også søke langsiktige løsninger, sier Mæland.

I går vedtok byrådet å sette ned en prosjektgruppe som skal utrede langsiktige løsninger for transportsystemet i Bergen. Blant annet skal gruppen se på mulighetene for å flytte E39 ut av sentrale deler av Bergen. Byrådet varsler også at de skal fremme en egen sak om kortsiktige tiltak i området rundt Danmarks plass.

Er du villig til å betale luftavgift? Si din mening.