— Vi har en løsning mer eller mindre klar. I samarbeid med Statens vegvesen er vi enig om en løsning som vil koste 25-30 millioner kroner. Vi har skaffet ca. 20 mill gjennom Bergensprogrammet. De siste delen, skal vi også få til. Men Bystyret må fatte vedtaket om dette.

Tidligere i dag har bt.no beskrevet de kaotiske tilstandene rundt innkjørselen til Klostergarasjen i rushtiden.

Lisbeth Iversen vil ikke være bekjent av dagens løsning.

— Vi må få en bedre trafikkavvikling i dette området. Mer flyt og mindre kø.

— Når da?

— Så fort som teknisk mulig. Ifølge de signalene jeg har fått, kan dette være mulig å få til i løpet av vinteren eller våren.

PÅL ENGESÆTER (arkivfoto)