Tilskuddene til private barnehager i Norge ble kraftig redusert fra nyttår. I Os mente de 13 private barnehagene at de samlet fikk rundt 13 millioner kroner mindre enn de hadde i fjor.

Ny forskrift

Tirsdag hadde Os kommune formannskapsmøte, og et forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre gir de private barnehagene åtte millioner mer.

— Vi føler litt at vi rydder opp i den rød-grønne regjeringens feilslåtte politikk, men vi kan ikke leve med så store svingninger for de private barnehagene at hele driften blir satt på spill, sier ordfører Terje Søviknes (Frp).

En ny forskrift om likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager trådte i kraft ved nyttår.

De private barnehagene har ifølge forskriften krav på minimum 88 prosent av det som de kommunale barnehagene får. Staten har laget normsatser for hvor mye en barnehageplass koster, og Statens norm er 180.100 kroner for små barn, og 91.800 for store barn.

- Må snu alle steiner

I Os kommune ligger de under den statlige normen. Bakgrunnen er at Os beregner tilskuddene til de private ut fra hvor mye det koster å drive den kommunale barnehagen Lysekloster barnehage.

— Nå vil vi i stedet legge et løp for å trappe opp tilskuddet til de private barnehagene på to år, i stedet for fem, som er planen fra regjeringens side. På inneværende år øker vi med åtte millioner til 94 prosent, og de siste fire prosentene tar vi neste år, sier Søviknes.

2,7 millioner i friske midler har kommunen på grunn av økt investeringstilskudd for omsorgsboliger. Resten har rådmannen fått oppfordring om å finne i sammenheng med ny saldering av budsjettet i juni.

— Vi skal komme i havn med de åtte millionene, men må snu alle steiner. Vi mener også at det er riktig at de private barnehagene bidrar noe. Målet er at de skal effektivisere driften noe slik ta de kan møte den nye finansieringsmodellen for barnehager, sier Søviknes.

Hva synes du om kuttene? Si din mening her.