Men ingen ting er så galt at det ikke følger noe godt med. Nå etablerer Bergen seg som et uformelt kompetansesenter på giardia og epidemihåndtering.

Fagfolk og forskere både nasjonalt og internasjonalt har fått øynene opp for den kunnskap og de erfaringer som de ulike fagmiljøene i Bergen har fått om parasitten som forurenset drikkevannet i Svartediket.

Smittevernoverlege Øystein Søbstad og forskningsmiljøet på Haukeland Universitetssykehus har allerede begynt å legge planer for fremtidige forskningsprosjekter på parasitten.

Flere konkrete forskningsprosjekt er under planlegging. Foruten prosjekt som er direkte knyttet til utbruddet i oktober, vil viktige stikkord blant annet være giardia blant små barn, medisinering, resistensutvikling og følgesykdommer av giardia-infeksjon.

— På grunn av det omfattende omfanget, er epidemien i Bergen unik, sier Nina Langeland, seksjonsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus og spesialist på smittsomme infeksjoner.

Hun sier at epidemien i Bergen er en av de største noensinne i den vestlige verden. Bare ved et utbrudd i New York for ni år siden og et utbrudd i Sverige for 13 år siden, er det registrert flere syke. Begge steder ble det påvist ca. 1400 tilfeller.

I forrige uke var det påvist 1300 tilfeller i Bergen. Men spesialistene regner med betydelige mørketall.

— Vi har en forpliktelse til å systematisere og formidle den kunnskapen vi har utviklet etter utbruddet, sier hun.

Denne uken er de første planleggingsmøtene holdt ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Foruten spesialistmiljøet på Haukeland Universitetssykehus, er også flere fastleger involvert i prosjektet. Pengestøtte håper forskerne å få blant annet fra Helse Vest og Norges forskningsråd.

Langeland og hennes medarbeidere har allerede konkrete planer for hvordan foreløpige erfaringene fra epidemien skal formidles. Først står møter blant norske eksperter for tur. Deretter håper Langeland å kunne formidle erfaringer om bergensepidemien for kolleger fra hele Europa i København til våren.

Også smittevernoverlege Øystein Søbstad og vannverkssjef i Bergen kommune, Ivar Kalland, har det travelt som giardia-eksperter.

Søbstad skal blant annet publisere flere artikler i fagtidsskrifter. Vannverkssjefen har allerede holdt foredrag om forurensingsskandalen på en landsomfattende konferanse for kolleger i Oslo. Tre-fire nye foredrag står på dagsordenen. Mest eksklusiv er invitasjonen Kalland har fått fra Italia. Vannverkssjefer der ønsker å høre hvordan vannverket i Bergen taklet epidemien.

HARDT RAMMET: Inger Lise Teig og lille Elias er blitt hardt rammet. FOTO: HELGE SUNDE