— Vi kan ikke drive politikk gjennom folkeavstemninger. Det har vi ikke tradisjon for her i Bergen, er det kontante svaret fra ordfører og KrF-forhandler Kristian Helland.

Leder i Bergen Venstre, Henrik Glette - som også er en av partiets forhandlere om nytt byråd - sier det slik:

— Bergensprogrammet er for lengst vedtatt i flere folkevalgte organer, både av Stortinget, fylkestinget og av bystyret gjennom to perioder.

Et trumfkort?

Frp har gjort kravet om folkeavstemning til et trumfkort i drøftingene om byrådsskifte. Partiet vet inderlig vel at flere av de andre partiene ønsker lokale folkeavstemninger i viktige prinsippsaker. På den bakgrunn har man spekulert i muligheten av å sette flere av dem i klemme akkurat nå. Men forsøket ser ikke ut til å føre frem.

— Bybanen var den heteste saken i valgkampen. Så bergenserne fikk rikelig anledning til å gjøre seg opp en mening og stemme over saken gjennom partivalget, sier Tom Skauge fra Sosialistisk Venstreparti.

Skauge er ikke i tvil om Frps hensikt med å kreve folkeavstemning om bybanen.

— Dette er et forsøk på å utsette og ødelegge det vesle initiativet i Bergensprogrammet som skal snu en trend som hittil har gått mot stadig mer veibygging og mer trafikk. Derfor er dette direkte bakstreversk av Fremskrittspartiet.

Også avslag i Ap

Også Arbeiderpartiets Arne Jakobsen peker på at bergenserne fikk anledning til å stemme på bybanen ved valget.

— Dessuten ville folkeavstemning bli oppfattet som meget merkelig i Stortinget, og vi ville risikere at hele Bergensprogrammet ble utsatt. Det fortjener ikke bysamfunnet vårt, sier Arne Jakobsen.

Også Kjersti Toppe, som blir Senterpartiets enslige svale i bystyret, vender tommelen ned og mener at bybanesaken ikke egner seg for folkeavstemning. I likhet med bl.a. Arne Jakobsen og Tom Skauge understreker hun at valget vi har bak oss langt på vei var et bybanevalg. Toppe påpeker videre at folkemeningen i andre byer som har fått bybane som oftest har snudd fra skepsis til positiv holdning når banen har stått ferdig. Det samme vil nok også skje i Bergen, mener hun.

Men RV er positiv

Men RVs Torstein Dahle har ingenting mot folkeavstemning.

— Politikere kan ikke være bekjent av å være redd for å la folk få ta stilling til en omstridt sak. Men en folkeavstemning om bybanen kan ikke bare dreie seg om Bergen-Nesttun. Da må visjonen om bybane til alle bydelene komme frem. Vi må også sikre at folk blir informert på en skikkelig og saklig måte, og ikke ender som drittkasting og hets mot bybanen, sier Torstein Dahle.

Pensjonistpartiets Frank W. Hansen er helt på linje med Frp i denne saken, og minner om at han et par ganger i bystyret allerede har slått til lyd for bindende folkeavstemning om bybanen.

SKAL IKKE STEMMES OVER: Frp ville at bergenserne skulle si sin mening om bybanen i en folkeavstemning. Det har de allerede gjort gjennom kommunevalget, svarer Venstre, SV og KrF. <br/>FOTOMONTASJE: BYBANEKONTORET