BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no

— Ja, dette er den store dagen - nesten like stor dag som bryllupsdagen, sier den 35 år gamle salgssjåføren til Bergens Tidende.

Han har jobbet i Hansa siden 1986, og håper nå å få jobben tilbake. Byretten har ikke gitt ham medhold i å komme tilbake på jobb før dommen er rettskraftig. Men han har fått medhold i at Hansa Borg bryggerier AS skal betale hans advokatutgifter på 94.000 kroner.

Vurderer anke Hansa Borg har ennå ikke bestemt seg for å anke saken.

— Vi vurderer en anke, men først får vi vurdere dommen skikkelig, sier personaldirektør Sigurd Teigen.

— Vi mener at dommen ikke er slik den burde være. Spesielt stiller jeg meg undrende til at retten har akseptert at sjåføren ved en anledning tok med seg 20 flasker ut fra bedriften, sier personaldirektøren til Bergens Tidende.

Disse 20 flaskene var øl som Borge selv innrømmet å ha tatt. Flaskene hadde han funnet i en bosscontainer, og han mente det ikke var restriksjoner når det gjaldt disse. Det var normalt at ansatte tok med seg en «på lommen», hevder han.

Retten har vurdert at disse 20 flaskene i seg selv ikke er gyldig avskjedsgrunnlag - men var delt i denne beslutningen.

Frikjent for palletyverier Hovedanklagen mot Borge har vært at han skulle ha deltatt i organiserte tyverier av pallevis med øl, ved at han tok med seg en ekstra pall med øl når han kjørte ut varer.

Denne påstanden kom fra den ene Hansa-ansatte som selv har innrømmet å ha stjålet øl. Han ble tatt på fersk gjerning da han tok øl gjennom et hull i gjerdet på bryggeriets lagerplass i januar 2000.

Selv har sjåfør Stig Borge hevdet at det nær sagt hadde vært umulig å ta med hele paller på bilen, på grunn av måten utkjøringsrutinene var lagt opp på. Retten mener det praktisk sett var mulig å gjøre dette, men mener det ikke er bevist at Borge faktisk begikk slike tyverier.

Dermed ble sjåføren frikjent.

«Gjennombrudd»- Dette er et gjennombrudd for troverdigheten til de Hansa-avskjedigede, sier advokat Per Magne Kristiansen, som er Stig Borges prosessfullmektig.

— Til nå har fire av åtte avskjedigede gjennomført rettssaker mot Hansa. Borge er den første som har blitt trodd. Jeg er strålende fornøyd med dommen, sier advokat Kristiansen til Bergens Tidende.

Dommen innebærer litt av et paradoks: I forrige uke ble en av Borges kolleger stemplet som øltyv av byretten. Dommerne mente at denne kollegaen hadde kjørt paller med øl ut i bilen til Borge.

Blankt frikjent Men nå har altså byretten - med en annen sammensetning av dommere - blankt frikjent sjåfør Stig Borge for å ha kjørt disse angivelig stjålne pallene. Dommerfullmektig Arild Dyngeland var fagdommer.

— Det Borge har blitt anklaget for, har faktisk ikke kunnet la seg gjøre i praksis, mener advokat Kristiansen.

80.000 av erstatningen på 303.000 er erstatning for ikke-økonomisk skade.

fakta/Hansa-saken

  • Ni arbeidere i Hansa Borg bryggerier AS ble avskjediget i slutten av januar 2000, anklaget for øltyverier.
  • Sakene ble anmeldt til politiet, som i november i fjor henla åtte av ni anmeldelser. Sistemann har innrømmet simple tyverier.
  • De åtte som fikk sine saker henlagt, har saksøkt Hansa Borg med krav om erstatning og jobben tilbake. De tre første tapte sine saker, men fjerdemann har nå fått medhold av Bergen byrett.
  • De tre som tapte sine saker vil anke til lagmannsretten.
FRIKJENT: Sjåfør Stig Borge har jobbet i Hansa siden 1986, og håper nå å få jobben tilbake. (FOTO: OVE A. OLDERKJÆR)