ATLE ANDERSSON

Fedje-ordfører Erling Walderhaug, også han Høyre-politiker, fikk blankt avslag da han i brevs form ba statsråden revurdere avgjørelsen. Ludvigsen skriver at det ikke er kommet nye momenter i saken.

— Jeg er skuffet, men ikke veldig overrasket over svaret, uttaler ordfører Walderhaug til avisen Nordhordland.

Striden står om flyttingen av oljeverndepotet fra Fedje til Florø senere i år. Etter flyttingen blir det bare svært små mengder oljevernutstyr igjen på Fedje. Kommunen blir dessuten pålagt selv å dekke kostnadene med det gjenværende og sterkt nedbygde mellomdepotet, noe ordføreren sier ikke kommer på tale.

Også fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) har tatt saken opp med fiskeriminister Ludvigsen, så langt uten å få svar.

Hun er enig med Fedje-ordføreren i at avgjørelsen om depot-flyttingen i det minste bør vente til Stortinget har behandlet oljevernmeldingen som regjeringen legger frem senere i år.

«Med forlisa til «Rocknes» i Vatlestraumen og «Dallington» ved Byrknesøy rett nord for Fedje har me på kort tid fått påminningar om at ulykker skjer og at marginane er små. Desse hendingane talar for at me treng ei styrking av oljevernet», skriver fylkesordføreren i brevet til fiskeriministeren.

Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) har i lang tid også forsøkt å få regjeringen til å snu i striden om Fedje-depotet. Han merker seg med glede, men også en smule undring, at Ap-representant på Hordalandsbenken, Ranveig Frøiland, nå kaster seg inn i kampen for oljevernberedskapen i høyrisikoområdet i Nordhordland.

— Dessverre er det slik at Ap i november i fjor sluttet seg til regjeringens planer om å bygge ned beredskapen på Fedje. Frøiland er på banen seks måneder for sent, sier Sortevik.

Han håper likevel Ap vil sikre flertall for å styrke beredskapen i Nordhordland når Stortinget får Oljevernmeldingen til behandling.