Statssekretær Arvid Libak sier til BT at det er opp til styret i Helse Vest å bestemme hvordan den nevrokirurgiske virksomheten på Vestlandet skal organiseres.

— Vi har full tillit at vedtaket som er gjort sikrer befolkningen i Stavanger-området et godt nevrokirurgisk akuttilbud, sier han.

Han peker på at styret slår fast at Helse Stavanger fremdeles skal nevrokirurg på vakt 24 timer i døgnet.

— Dermed har styret ikke gjort noen endringer i den akutte beredskapen som svekker tilbudet, sier statssekretæren.

Han understreker at det fra statens side er bestemt at det skal utføres hjerneoperasjoner i alle de fem helseregionene.

— Haukeland Universitetssykehus har denne regionfunksjonen i Helse Vest. I tillegg har Helse Stavanger og Helse Bergen en samarbeidsavtale som vil sikre nevrokirurgisk virksomhet på sykehuset i Stavanger også i fremtiden.

Men toppolitikerne i Rogaland er ikke fornøyde med at vestlendingene må ordne opp i den tilspissede konflikten selv.

I kø for møter

Fylkesordfører Roald Bergsaker og stavangerordfører Leif Johan Sevland varslet allerede før styremøtet i Helse Vest onsdag at de ønsket å få diskutert saken direkte med Brustad.

Nå følger rogalandsbenken på Stortinget etter.

— Konflikten er for fastlåst til at Helse Vest klarer å løse den selv, sier stortingsrepresentant Bent Høie og fortsetter:

— Helseministeren har flere ganger sagt til Stortinget at folk i stavangerregionen skal være sikret et godt nevrokirurgisk akuttilbud. Det siste styrevedtaket i Helse Vest har ikke skapt trygghet om at løftet hennes vil holde.

Libak sier han er kjent med forespørslene.

— Møter vil det nok bli. Men vi har ikke hatt tid til å sette av plass i kalenderen ennå.

Støyskjerm

Høie, som er nestleder i kommunalkomiteen, mener at konfliktnivået i hjernekampen bekrefter at det eneste rette å er å legge ned regionforetakene.

— I dag fungerer de bare som en mellomstasjon og buffer mellom lokalsykehusene og staten som eier sykehusene. Ressursene det koster å drive regionforetakene må kunne brukes mer fornuftig ute i sykehusene, sier han.

— Gang på gang ser vi også at helseministeren bruker regionforetakene som en støyskjerm mot kravene fra befolkningen, som sykehusene er til for, når det oppstår styringsproblemer. Slike støyskjermer har vi ikke bruk for, sier stortingsrepresentanten.

Høie varsler at Høyre allerede i høst kommer til å foreslå å legge ned regionforetakene.

— Det er mer fornuftig å styre sykehusene direkte fra Helsedepartementet, sier han.