Det er åpenbart ikke bare polititjenestemennene i Norge som lider av uforklarlige syndromer for tiden. Også politibilene blir tatt ut av tjeneste, av årsaker ingen helt forstår.

Den 21. oktober rykket politiet på Askøy ut etter en melding om at en rømt fange var observert i distriktet. Under utrykningen satte tjenestemennene blålys på politibilen, en Mercedes Vito.

Problemet var bare at tjenestemennene ikke fikk skrudd av blålysene. Dette mente verneombudet for Askøy, Fjell og Sund og Øygarden lensmannskontor, Svein Storebø, var så alvorlig at han nedla forbud mot bruk av bilen etter reglene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven slår fast at verneombudet kan kreve stans i arbeidet dersom det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse.

Fryktet liv ville gå tapt

Da politiets faste verksted hadde undersøkt bilen, var konklusjonen at det ikke var noe galt med politibilen. Likevel valgte verneombudet å vedta nytt kjøreforbud på bilen. Bakgrunnen for verneombudets beslutning var nettopp det at mekanikerne ikke fant noen feil å rette.

I en e-post til den HMS-ansvarlige i politidistriktet skriver verneombud Svein Storebø:

«Vi kan ikke komme i ettertid og si at vi ikke visste om feilen når et liv har gått tapt eller større materielle skader har inntruffet. I så tilfelle er det hver enkelt betjent som vil måtte stå til ansvar. Dvs. at ledelsen eller verkstedet i byen gir deg neppe ryggdekning som vil ha juridisk betydning, når du sitter i avhør som mistenkt hos Spesialenheten.»

Og at blålysproblemene ble tatt på aller største alvor ble bekreftet da nok en politibil fikk samme diagnose. Også for denne bilen nedla verneombudet kjøreforbud.

Etter å ha fått råd fra Arbeidstilsynet for hvordan en kunne løse blålysproblemene, valgte politiledelsen å sende begge bilene til Biltilsynet for en uavhengig vurdering. Heller ikke Biltilsynet fant noen problemer med politibilene.

Arbeidstilsynet snudde

Politidistriktet var langt fra fornøyd med behandlingen av saken. De krevde at Arbeidstilsynet umiddelbart opphevet stansingen. I brevet til Arbeidstilsynet, slår HMS-rådgiver Øyvind Lernes fast, at det aldri har vært noen umiddelbar fare for liv og helse for arbeidstakerne når de har kjørt bilene.

«At det kan være periodiske feil med det elektriske anlegget på bilene benektes ikke og det er gjort forsøk på å utbedre dette, men feilene har uansett ikke vært av en slik art at det ikke har vært forsvarlig å bruke bilene. Hvis så hadde vært tilfellet har politiet en plikt til å avskilte bilene, men man har ikke funnet belegg for ett slikt tiltak verken hos eget verksted eller hos Statens vegvesen .»

To dager etter at verneombudet parkerte bilene på grunn av fare for liv og helse, valgte da også Arbeidstilsynet å oppheve stansingsvedtaket. Nå er de syke politibilene igjen tilbake i aktiv tjeneste.

Si din mening om tilstandene i politiet her.

Odd Mehus