— Dette betyr farvel til strandsonen i fremtiden, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Han kaller forslaget en kraftig politisk endring.

De to aktuelle regjeringspartnerne er enige om at Fylkesmannen legger seg opp i for mye når det gjelder hvordan arealer forvaltes. I en innstilling til Stortinget skriver de at kommunene i større grad skal få bestemme selv, lokalt.

— Dette inkluderer politikk i forhold til blant annet strandsonen, vindmølleparker, nasjonalparker, sjøarealforvaltning og verneområder.

Kraft og vei

I forslaget fra H og Frp, som blir nedstemt av de andre partiene, heter det at det kun i åpenbare og viktige nasjonale prosjekter at kommunene ikke selv kan disponere sine arealer. Eksempler på slike nasjonale tiltak kan være kraftfremføring, bygging av større kraft/energiproduserende anlegg, riks- og europaveibygging. I slike tilfeller bør de ansvarlige departementer ha rett til å be om statlig regulering, mener Høyre og Frp.

Det var i utgangspunktet Fremskrittspartiets idé. De fremmet i vår et såkalt representantforslag med krav om å begrense Fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker. Begge Vestlandets to Frp-ere i kommunalkomiteen, Åge Starheim og Gjermund Hagesæter, sto bak forslaget.

Vanligvis er det bare forslagsstillerne selv som støtter slike forslag i Stortinget. Men denne gangen kastet Høyre seg med, og innstillingen fra komiteen får en helt annen tyngde. For i forslaget til nytt partiprogram for Høyre åpnes det også for en nedbygging av Fylkesmannens autoritet og myndighet. Dermed står de blåblå sammen om dette.

- Et varsku

— For alle som er opptatt av friluftsliv, strandsoner og urørte nasjonalparker, er dette et kraftig varsku om hva som vil komme under et Høyre/Frp-regime, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Han er svært bekymret for at nedbyggingen av strandsonen som har skjedd de siste ti årene, bare vil øke. Og det er summen av alle små enkeltvedtak som gjør utslaget. Derfor trenger vi en nasjonal styring.

— Og det blir feil å rette skytset mot Fylkesmannen. Han eller hun forvalter bare det regelverket Stortinget har vedtatt på vegne av oss alle, sier Solhjell.