Helseminister Bjarne Haakon Hanssen må i stortingssalen svare på hva han vil gjøre for å sikre at de sårbare pasientene i psykiatrien får den beste behandling.

Alarm fra KrF

Det er vedtaket i Helse Bergen om å legge ned den ene sengeposten på Blåbærlia som får Laila Dåvøy til å reagere. I dag møter hun ansatte på Blåbærlia, som reiser til Stortinget for å orientere KrF og Høyre om situasjonen.

Samtidig melder også helseforetak i andre deler av landet om omlegginger av tilbudet for de svakeste pasientene.

Etter et oppslag i Dagsrevyen om tilbudet til unge psykisk syke, har Dåvøy fått en rekke e-poster og henvendelser fra institusjoner og bekymrede pårørende over hele landet.

— Det er alarmerende dersom økonomien settes foran hensynet til pasientene, sier Hordalands-representanten, som er helsepolitisk talskvinne for KrF.

Uforståelig

Hun peker på at ulike helseministere gjennom snart ti år - på papiret - har prioritert psykiatrien i opptrappingsplanen for psykisk helse.

— Det er helt uforståelig og svært kritikkverdig dersom helseministeren klarer å nedprioritere den svakeste pasientgruppen samme år som planen skal fullføres, sier hun

— Vi må forsikre oss om at omleggingen av behandlingstilbudet er faglig fundert og skjer i kontrollerte og planlagte former. Viktig fagkompetanse kan gå tapt om fagmiljøet bygges ned uten at det blir etablert et like godt tilbud andre steder, understreker hun.