Bakgrunnen er at Arbeidstilsynet har pålagt Helse Bergen å gjennomføre en ekstern konsekvensanalyse av om den planlagte omorganiseringen av Blåbærlia er faglig forsvarlig. I tillegg har tilsynet har instruert Helse Bergen om hvordan analysen skal gjennomføres.

Les mer: Alle sakene BT har skrevet om Blåbærlia i det siste

Men Helsetilsynet mener at dette ligger utanfor Arbeidstilsynet sitt myndighetsområde, og at det er Helsetilsynet sin oppgave å vurdere om et helsetjenestetilbud er faglig forsvarlig.

– Slik jeg tolker lovverket er det bare Helsetilsynet som har denne myndigheten. Jeg kan derfor ikke se Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med forhold som er regulert av helselovgivningen, sier fylkeslege Helga Arianson.

Nå har hun bedt Statens helsetilsyn om å avklare myndighetsforholdet, noe Arbeidstilsynet tar til etterretning.

– Vi har ulik innfallsvinkel. De gjør sin jobb, vi gjør vår, sier Kåre Askvik, leder ved Bergen tilsynskontor.

– Det Arbeidstilsynet gjør i denne saken – som i så mange andre saker – er at vi krever at arbeidsgiver skal kartlegge konsekvensene som et vedtak drar med seg for arbeidsmiljøet. Ut fra den kjennskapen vi har til denne saken, mener vi at også det faglige bør vurderes, sier Askvik.