— Folk blir full i følelser i julen, sier familieterapeut Hilde Bergesen.

Hun merker stor pågang fra par som sliter i tiden før jul. Så blir det stille en stund. Når julen er overstått, øker pågangen kraftig.

— Jeg tror det er mange som holder pusten gjennom julen. I etterkant av høytiden er det veldig mange som søker hjelp, forteller familieterapeuten.

Jeg tror det handler om at vi liker å ha sterke følelser. Men at vi ikke har plass til følelser hele tiden. Bymisjonsprest Thor Brekkeflat

- Bombardert av familieidyll

Hennes erfaring er at hvis man strever i parforholdet, blir julen ekstra tung. Hun ser flere grunner til det.

— Julen skal være en hyggelig familietid. Vi blir bombardert av familieidyll fra alle kanter. Dersom man ikke har det så hyggelig sammen, så blir man ekstra sårbar, sier Bergesen.

— I tillegg har man med seg i sekken ulike familiekulturer, nostalgi og forventninger til hvordan julen skal være. Hvis disse ikke harmonerer med partnerens forventninger, kan det skape konflikter i forholdet, sier hun.

Bergesen anbefaler at par bruker tid på å snakke sammen før jul om hvilke forventninger man har, og avklare hvordan julen skal gjennomføres.

Det at man tilbringer mer tid sammen i julen, kan i seg selv fremprovosere konflikter som ligger latent, ifølge terapeuten.

Julen er så sterkt knyttet til forestillingen om at man skal være sammen med de nærmeste. Har man mistet noen, føles tapet enda sterkere Hilde Bergesen, familieterapeut

«Depresjonsmåneden»

Bergesen har også jobbet mye med folk som sliter med rusproblemer.

— De strever forferdelig i julen. Mange ruser seg ekstra mye for å bedøve smerten.

Hun forteller at mange rusmisbrukere kaller desember for «depresjonsmåneden».

— Svært mange er veldig ensomme og savner tilhørighet til noe som minner om et familieliv. Julen er så sterkt knyttet til forestillingen om at man skal være sammen med de nærmeste. Har man mistet noe, føles tapet enda sterkere, sier hun.

Flere selvmordsforsøk

Psykologspesialist Nicholas Carr jobber med barn og unge i krise.

— I desember i år har det vært ekstra travelt, dessverre. Vi har hatt en kraftig økning i antall henvendelser, sier psykologspesialist Nicholas Carr ved Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge ved Haukeland universitetssykehus.

Han ser blant annet at antall selvmordsforsøk blant unge i Bergen når en topp mot slutten av året.

— Et selvmordsforsøk kommer aldri som lyn fra klar himmel. Julen kan være det som får det til å toppe seg for unge som har hatt problemer i lang tid. De som ikke har en stabil familiesituasjon, savner og lengter etter å være en ungdom med normal familie. De brutte båndene blir ekstra vanskelige i julen, sier han.

Menneskets evne til å holde ut vanskelige situasjoner er nesten grenseløs. Det kan ha en høy pris Nicholas Carr

Krevende

Carr tror noe av forklaringen handler om at førjulstiden får mange til å reflektere over året som gikk.

— Det som bestemmer hvordan vi har det på denne årstiden, er hvordan vi har forholdt oss til problemer i livet resten av året. Har man lagt vanskelige tema på hyllen og hatt et høyt tempo med stress og travle dager, så vil reaksjonene ofte komme når man skal roe ned til jul, sier Carr.

— Hvis alle i familien gjør det, så dukker det kanskje opp ting som er uløst i familien som kan være følelsesmessig vanskelig, eller krever at man forholder seg til det, sier han.

Han opplever at mange unge strever med forventingene til julen om at man skal glede seg og ha det fint sammen med familien.

— Når man ikke har det slik, så kan man bli trist og juletiden blir ekstra krevende.

Carr ser det som en helt naturlig reaksjon at man unngår å forholde seg til problemer.

— Det er fordi man frykter ubehaget. Menneskets evne til å holde ut vanskelige situasjoner er nesten grenseløs. Det kan ha en høy pris. Men noen av oss bruker også julen til å kjenne etter og kanskje finne løsninger, sier han.

- Liker sterke følelser

  • Jeg tror det handler om at vi liker å ha sterke følelser. Men at vi ikke har plass til følelser hele tiden. I desember får vi både tid og muligheten til å kjenne på disse følelsene, sier bymisjonsprest Thor Brekkeflat.

Han tror kontrastene blir forsterket i desember. Om du har det bra eller ikke.

— Det er også veldig store forventinger til jul. En kan sette jul foran alle substantiver - vi har for eksempel, julestemning, julegaver, juleselskap og juleforberedelser. Det forsterker følelsene på godt og vondt, sier Brekkeflat.

Mange føler de ikke orker

Bymisjonspresten får mange henvendelser fra folk nå i desember.

— Mange mennesker tar meg til side og sier at de ikke orker dette. De kan ha mistet mannen sin i fjor. De har ikke penger til å komme gjennom julen. De klarer ikke å henge med eller leve opp til forventningene, sier Brekkeflat.

Hvert år inviterer Kirkens Bymisjon til julelunsj og julemiddag. Også i år er det stor pågang.

— Jeg håper vi med dette kan være med på å gjøre julen til noe positivt for mange, sier Brekkeflat.

Tar seg sammen

Krisesenteret for kvinner i Bergen merker ingen spesiell pågang knyttet til jul. Ifølge fungerende daglig leder Kari Sirevaag har de en jevn pågang hele året.

— Jeg tror folk tar seg mer sammen i julen. De skal prøve så godt de kan å ha det fint sammen gjennom høytiden, sier Sirevaag.

Hun mener det er en gammel myte at de har stor pågang rundt høytider.

— Vi kan merke noe mer pågang etter høytidene, sier Sirevaag.

Fredelig jul

Mange av dem som nå bor på krisesenteret har flyttet til senteret på grunn av vold.

— Jeg vet at mange av dem synes det er godt å kunne feire jul i fred og ro, sier fungerende daglig leder.

Mer familievold i julen

  • Vi ser en klar økning i antall familievoldssaker i julen. De to siste årene har vi sett en økning av politioppdrag som gjelder familievold mellom lille julaften og ut i romjulen, sier seksjonsleder Morten Ørn ved Analyse- og registerseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Professor i psykologi, Frode Thuen, tror tettere kontakt mellom mor og far i julen er en av grunnene til at volden øker.

— Juletiden kan være en vanskelig periode. Om det er vanskelig i utgangspunktet, kan det tilspisse seg i julen. En et tett innpå hverandre, det er mye forventninger og mye å leve opp til. Noen ganger går det over styr. I tillegg drikker en del i forbindelse med jul, og familievold er nært knyttet til alkohol. Det er ikke overraskende at det skjer en økning i familievold i julen, sier Thuen.

Hva tror du er grunnen til at mange har sterke følelser i julen? Si din mening her.