TORSTEIN STANGENES

Blå Kors hospits Nubbebakken i Kalfarveien er ett av to hospits i Bergen som krever at beboerne holder seg rusfrie mens de bor der.

Det siste året har hospitset stadig fått færre beboere.

— Vi har 36 hospitsplasser. Nå er det bare 23 av dem som brukes. Vi kan ikke drive videre med så lite belegg, sier Harald Nygård.

Nubbebakken er et av flere hospitser som kommunens sosialtjeneste kjøper overnattingsplasser av. Nubbebakken er blant mindretallet som har tett oppfølging av beboerne, noe som gjør at hospitset tar noe høyere pris enn andre hospitser.

— Vi vet behovet er der, men kommunen velger i flere tilfeller likevel hospits uten oppfølging. Kommunen sier de har begrensete midler til denne gruppen, sier Nygård.

Han sier beboerne ønsker å bo et hospits der beboerne er rusfrie.

— 90 prosent av dem som bor her, sier de ikke ville klart å holde seg rusfrie hvis de bodde på et hospits der de andre beboerne ruset seg, sier Nygård.

Kan si opp tre beboere

Nubbebakken har sendt varsel til kommunen at de i løpet av sommeren må redusere kapasiteten til 30 plasser hvis de ikke får økt belegg eller får det driftstilskuddet de har søkt om.

Plassene som forsvinner er i dag forbeholdt dem som gjennom Nubbebakkens opplegg har kvalifisert seg for å bo i egne leiligheter. Dette gjelder i dag tre beboere.

— Hvor havner de?

— Sosialtjenesten jobber med å finne bolig til dem, men det kan ta år. Hvis de ikke får egen bolig før vi sier dem opp, får de en vanlig hospitsplass, sier Nygård.

Vil finne alternativer

Helsebyråd Trude Drevland (H) sier at Nubbebakkens problemer kommer som følge av at kommunen har klart å redusere antall bostedsløse det siste året. Det skal være 250 færre som bruker hospitsplasser nå enn for et år siden.

— Jeg ser at dette blir en utfordring for Nubbebakken, men det er positivt at behovet for disse plassene blir mindre, sier hun.

— Hva hvis Nubbebakken må legge ned tre plasser som er i bruk?

— Da må vi finne andre alternativer til dem. Det er også andre hospitser som følger opp beboerne, sier hun.