I januar i år møttes Blå Kors og Stiftelsen Bergensklinikkene i Bergen tingrett. Blå Kors Eiendom krevde å få omgjort leieavtalen Bergensklinikkene har i Nye Sandviksvei 84, der de blant annet driver avrusningsklinikk og metadonbehandling.

Blå Kors Eiendom mente Bergensklinikkene hadde en alt for gunstig leieavtale og krevde Bergensklinikkene for tre millioner kroner.

I retten tapte Blå Kors på alle punkter og ble i tillegg dømt til å betale Bergensklinikkenes saksomkostninger.

— Det er vanvittig at to ideelle organisasjoner skal bruke så mye ressurser og energi på å krangle om dette, sier administrerende direktør Erling Pedersen i Stiftelsen Bergensklinikkene.

- Likebehandling

Blå Kors opprettholder kravet om å få endret leieavtalen.

— Det Blå Kors Eiendom AS ber om i denne saken er likebehandling. Leieavtalen til Bergensklinikkene dekker ikke alminnelig drift og vedlikehold av bygningen, vi mener det er urettferdig at vi må ta kostnaden alene. Vi vil også bruke midlene våre til å hjelpe de rusavhengige, sier eiendomssjef Odd Gjerpe i Blå Kors Norge.

- Rammer de svakeste

— Hvis vi taper saken vil dette ramme de mest utsatte rusavhengige i Bergen. Enten må vi legge ned deler av tilbudet eller så må de vente lenger for å få nødvendig hjelp, sier Pedersen.

Blå Kors vil også ha tilbakebetalt leien til og med 2005. Det kan bety at Bergensklinikkene må punge ut med ni millioner kroner og deretter tre millioner i årlig husleie.

— Dette får konsekvenser for hele stiftelsen, sier Pedersen.

Kastet ut?

Bergensklinikkene fikk medhold i Bergen Tingrett i at det ikke er grunnlag for å endre leieavtalen som ble inngått mellom partene i 1992 og som gir Bergensklinikkene rett til å leie Nye Sandviksvei 84 så lenge Bergensklinikkene driver innen rusfeltet.

Nye Sandviksvei 84 ble bygget i 1978 bygget med offentlige midler og lånefinansiering samt innsamlede midler i Bergen.

— Vi har en uoppsigelig leieavtale så lenge vi driver rusbehandling for det offentlige. Det offentlige påla Blå Kors å etablere huset som en selvstendig stiftelsen, for at folk ikke skulle kunne tjene penger på dette. Det har de ikke gjort, sier Pedersen.

De er redd de kan bli kastet ut av huset.

— Det vi frykter mest av alt er en tidsavgrenset leieavtale, slik at de senere kommer til å selge huset for store beløp. Da står vi uten lokaler, og da har det offentlige forspilt sine penger, sier Pedersen.

- Umoralsk

Blå Kors Norge understreker at de ikke har noen planer om å kaste ut Bergensklinikkene.

— Vi er enige med Bergensklinikkene i at Blå Kors som ideell organisasjon bør bruke alle sine ressurser på å hjelpe rusavhengige og deres familier. For oss er det akkurat det denne saken handler om. Men det er umoralsk overfor pasientene hvis de ikke har økonomisk ryggrad til å kunne leie et annet sted hvis noe skulle skje med huset, sier Gjerpe.

Han legger til:

— Når Bergensklinikken sier at det vil gå ut over pasientene deres dersom de må betale en kostnadsbasert husleie, ser de bort fra at Helse Vest dekker denne type kostnader for andre tjenesteytere. Vi forstår ikke at Bergensklinikkene befinner seg i en særstilling her.

Etter hvert som Bergensklinikkene har betalt ned på lånet har de kunnet klare seg uten leietakere i huset og bruke hele lokalet til egne behandlingstilbud.

— Det siste vi bygget opp var en egen tannklinikk for rusmiddelavhengige. Den ble åpnet for et og et halvt år siden. Dette er det huset i landet som har den største tiltakstettheten for rusavhengige, sier Pedersen.

Bergens Tidende