Det er tredje gang organisasjonen har søkt om TV-aksjonen, som hvert år samler inn nærmere 150 millioner kroner.

Blå Kors sitt motto skal være «I sentrum står et menneske». Midlene fra aksjonen skal gå til følgende hovedformål:

  • Barn og unge fra hjem med rus skal løftes frem og gis nye tilbud.
  • Flere som trenger det skal få etablere seg med nytt nettverk og egen bolig.
  • Gjennom rusfaglig arbeid i institusjoner og kompetansesentra i utviklingsland og Øst-Europavil en bidra til å få i stand positive endringer i folks helse— og livssituasjon.

Da nyheten om at Blå Kors skulle få innsamlingsaksjonen ble offentlig kjent uttalte generalsekretær Geir Gundersen til Blå Kors nettsider:

– NRK har med dette gitt støtte til alle de grupper som rammes av eget eller andres rusmisbruk. Dette gir oss mulighet til å sette søkelys på alle sider ved alkoholens funksjoner i samfunnet. Vi er glade for at innsamlingsrådet i NRK har valgt oss til tross for at vi tar opp temaer som fortsatt er tabubelagt for mange.

Er du enig i tildelelsen? Si din mening her.