Forrige fredag var Bjorøytunnelen nedbetalt, syv år før planlagt. Ifølge Vestnytt må bilistene betale bompenger noen uker til for å dekke utgifter til overflødige klipp. Dersom det blir tatt inn for mye penger, vil pengene gå til andre veiprosjekter på Bjorøy.

Nedbetalingen har gått fortere fordi trafikken årlig har økt med rundt ti prosent, skriver Vestnytt. Broen skulle koste litt over 60 millioner kroner. I 1996 fikk Fjell kommune 15 år på seg til å betale ned gjelden. Etter åtte og et halvt år er den ferdig.