Målinger gjennomført på Bjorøy barneskole viser at det er så høye målinger ved skolen at det ikke er forsvarlig å drive undervisning der.

På bakgrunn av målingene har ledelsen ved Bjorøy skole i samråd med skolesjefen i kommunen avgjort at skolen skal stenges umiddelbart.

Det er uklart hvor lenge skolen vil holde stengt. Fra mandag og frem til 13. mai vil elevene undervises på Liljevatnet skole.

Det er selskapet Radonlab som har gjennomført målingene av radonkonsentrasjonen i luften på skolen.

Målingene på skolen varierer mellom 104 og 1259 Bg/m3 i årsmiddelverdi. Statens strålevern tilråder tiltak dersom radonnivået er over 100 Bq/m3.

— Skummelt

Camilla Ruvang Karlsen kom til Bjorøy skole sammen med yngstesønn Jakob (5 måneder) for å hente hjem datteren Ingrid (7 år).

— Mannen min fikk telefon fra skolen med beskjed om å hente Ingrid, sier hun til bt.no som er på stedet.

— Jeg tenker mest på de som har gått der i syv år. Men det er også skummelt at min datter har gått her når det har vært så store verdier.

Usikkerhet

Fredag morgen var de ansatte samlet til et orienteringsmøte hvor de fikk høre om målingene.

— De ansatte ble engstelige. De vet ikke ikke så mye om helseskadene som kan følge med radon. Det er nok mange som kommer til å google når de kommer hjem, sier Tom Klippenberg, assisterende rektor på Bjorøy barneskole.

Det ble vedtatt å ha utedag frem til klokken 12. Da var de yngste uansett ferdige, mens femte til sjuende trinn ble sendt hjem noen timer tidligere enn vanlig.

De ansatte på skolen pakker nå ned undervisningsmateriell som skal brukes på Liljevatne skole.

— Bjorøy barneskole blir ikke åpnet igjen før det er trygt å vær her, sier rektor.

Har ventet på målingen

FAU-leder ved skolen Hilde Sandal forteller at de har ventet et par måneder på målingen.

— Det var ikke ventet at nivåene skulle være så høye, sier hun til bt.no.

I tett dialog med Radonlab vil kommunen følge opp faglige råd som blir gitt, seier eiendomssjef Atle Justad på kommunenes hjemmesider.

Elevene får med seg informasjon hjem til foreldrene i dag.

Nye tester

Kommunen skal gjøre nye og mer nøyaktige målinger som vil gi resultat i løpet av uken, opplyser skoleledelsen via kommunens hjemmesider.

Frem til nå har ventilasjonsanlegget på skolen vært i funksjon på dagtid når elevene har hatt undervisning.

Radonnivået er derfor trolig lavere i undersvisningstiden enn verdien i de målingene som er gjort. Ventilasjonsanlegget skal heretter være slått på hele døgnet, skriver Fjell Kommune.

— For å få dokumentert det faktiske radonnivået, blir det fredag plassert ut fem måleinstrumenter som skal måle radonnivået i tre døgn, frem til mandag 9. mai.

Skolen håper denne målingen vil vise radonnivået når ventilasjonsanlegget går for fullt hele døgnet, sier Justad.

- SKUMMELT: - Jeg tenker mest på elevene som har gått her i syv år, sier Camilla Ruvang Karlsen som er mor til Jakob Frimann Karlsen (5 måneder) og Ingrid Frimann Karlsen (7 år).
MARIANNE NILSEN
-ENGSTELIGE: De ansatte ble informert om målingene fredag morgen. - De ansatte ble engstelige. De vet ikke ikke så mye om helseskadene som kan følge med radon, sier Tom Klippenberg, assisterende rektor på Bjorøy skule.
MARIANNE NILSEN