— Dette er et enormt inngrep i den private eiendomsretten. Vi trodde sunn fornuft ville seire, men nå må vi vurdere å gå rettens vei, sier Johannes Kleppa.

Dagen-redaktøren ser utover den sørvendte skråningen fra Skarehaugen og ned mot sjøen. Han representerer svigerfaren Mikal Skare, som er største grunneier i området, og har jobbet i ti år for å få til utbygging.

22. mai i fjor trodde Kleppa og de andre grunneierne at den lange kampen var kronet med seier. Da vedtok bystyret reguleringsplanen for Skare, etter anbefaling fra både fagetaten og byrådet. Planen åpnet for 58 nye boliger hvorav 46 eneboliger.

— Jeg tror vi kunne fått en million kroner per tomt. Selv ville vi solgt minst 12 tomter, sier Kleppa.

- Molbobyråkrati

Torsdag kom kontrabeskjeden fra høyeste hold. Miljøvernminister Helen Bjørnøy har selv signert vedtaket som stanser reguleringsplanen. Årsaken er at det planlagte boligområdet ligger i flystøysonen for Flesland. At det allerede er et 50-talls eneboliger i samme område, er ikke god nok grunn til å tillate videre utbygging, mener ministeren.

Mens vi står på tomten, kommer et SAS-fly inn for landing. Støyen er merkbar, men går over i løpet av 20 sekunder. Kleppa mener departementet bruker formalia i stedet for sunn fornuft i begrunnelsen.

— Vi som bor her opplever flystøyen som helt uproblematisk. Alle som vil kjøpe tomt bor i området, eller er oppvokst der. Det er molbobyråkrati at folk skal bli hindret i å bygge ut eiendommene sine, sier han.

Tett bebygd område

Kleppa får støtte fra en annen grunneier, Tom Atle Ellingsen. Han eier fem mål på Skare, og ville selge dem som fem eneboligtomter.

— Dette er helt avsindig. All logikk taler for å tillate utbygging her. Det spretter jo opp nye hus rundt oss, sier han.

Den øverste delen av området, opp mot Skarefjellet, er nemlig bygget ut med eneboliger tett i tett. 50 meter unna tomtene til Mikal Skare ligger nybygde eneboliger som ble regulert i 1996. — Det er ikke til å begripe at myndighetene mener det er OK at det bor folk på toppen av åsen, men ikke lenger nede, sier Kleppa.

Mens både fagetat og politikere i kommunen hele tiden har vært positive til utbygging, har fylkesmannen hatt en annen tolkning av regelverket rundt flystøysoner.

Kan få dispensasjon

Rådgiver Ståle Øvrebø hos fylkesmannen sier at det var viktig å få en avklaring fra departementet om hvordan reglene skulle tolkes.

— Vi er jo tilhengere av at regler skal følges, og så lenge dette er definert som flystøysone, må vi forholde oss til det regelverket som finnes, sier Øvrebø.

Stridens kjerne er vilkårene for å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i flystøysonen. Ministeren viser til at departementets retningslinjer kun tillater at det oppføres «et fåtall» nye bygninger i allerede bebygde flystøysoner. En fordobling av antall boenheter må anses som langt mer enn et fåtall, mener departementet.

Øvrebø sier at avklaringen fra sentralt hold kommer etter en rekke dispensasjonssaker, både på Skare og på Mildehalvøyen på motsatt side av rullebanen.

Grunneierne kan søke om dispensasjon for hvert enkelt hus, men det vil medføre lang saksbehandling, sier han.

FLY STANSER BOLIG: Her er det sol, utsikt, barnehage og bedehus. Klart det er mange folk som vil bo her, sier Johannes Kleppa og viser frem idyllisk tomteland på Skare. Flyene bråker like mye i boligområdet bak, mener han.
Lillebø, Jan M.