Tore Andersen er kjent som en av Åsanes store eiendomsutviklere. På en av de få ledige og attraktive sjøtomtene på Tertnes hadde han planer klare for bygging av fem eneboliger. Men nå har SV-statsråd Helen Bjørnøy satt foten ned mot prosjektet i Nesveien.

For to uker siden avviste politikerne i Bergen et annet Tore Andersen-prosjekt i strandsonen i Åsane. Da var det planene om blokker ved Toppesanden som ble stanset av flertallet i Komité for miljø og byutvikling.

Tertnes-prosjektet havnet helt til topps i Miljøverndepartementet.

— Byggingen av fem eneboliger i 100-metersbeltet langs sjøen er ikke i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk, uttaler miljøvernminister Bjørnøy.

Nær fjæresteinene

Byggegrensen for de fem eneboligene ville blitt liggende fra 10 til 40 meter fra fjæresteinene i Byfjorden, fremgår det av ministerens begrunnelse.

Bystyret i Bergen vedtok den private reguleringsplanen tidligere i år. Fylkesmannen i Hordaland fremmet innsigelse. Begrunnelsen var at «utbyggingen vil ha en «privatiserende effekt», og at strandsonen i Tertnes-området i stor grad alt er nedbygd.

Fylkesmannen åpnet imidlertid for en mer beskjeden utbygging og under betingelse av at det ble avsatt en bredere buffersone mellom sjøen og tomtegrensene.

Også Direktoratet for naturforvaltning har vært på befaring, og vender tommelen ned for de fem eneboligene.

- Uakseptabelt

— Det er et betydelig potensial for økt allmenn bruk av området. Med litt tilrettelegging kan området brukes til turgåing, bading, fiske og «naturbasert lek», mener direktoratet.

Nå har miljøvernministeren konkludert likedan. Helen Bjørnøy mener Tertnes-saken markerer et linjeskifte i strandsonepolitikken her til lands.

— I Soria Moria-erklæringen har regjeringen uttalt at den vil stanse nedbyggingen av strandsonen. Denne saken er et godt eksempel på hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Jeg aksepterer ikke at det tillates bygging ned mot sjøen i et område som ligger så sentralt til, sier Bjørnøy i en pressemelding.