Igjen er det observert bjørnespor i Jostedalen. For to år siden herjet en bjørn i samme område en hel sommer. Bøndene søkte erstatning for til sammen 160 dyr de mente var tatt av bjørnen.

— Vi husker med gru det som skjedde sist. Alle dyretragediene og problemene til sauebøndene og folk ellers i området, sier jordbrukssjef Steinulf Skjerdal i Luster, ifølge NTB.

Vil skyte bjørnen

Til bt.no sier Skjerdal at han tror det dreier seg om den samme bjørnen som var på ferde sommeren 2006. Bøndene vil kvitte seg med bjørnen snarest mulig:

— Vi har satt i gang prosessen med å få fellingstillatelse, sier Arne Bjørk, rovdyrkontakt i Jostedalen sankelag.

— Regjeringen har signalisert at det skal bli lettere å ta ut hannbjørner på streif. Beitedyr skal prioriteres. Nå får vi se om dette stemmer.

- Har ikke noe valg

Det er fremdeles snø i det aktuelle området. Ingen sauer er ennå sluppet på beite.

— Men i løpet av 14 dager har ikke bøndene noe valg. De må bare slippe dyrene og håpe på det beste, sier Steinulf Skjerdal, som anslår at et par tusen sauer beiter i Jostedalen hver sommer.

- Hvorfor har ikke bøndene noe valg?

— Innmarksbeitet vil snart være brukt opp. Det er ikke noen løsning å kjøpe fôr. Da faller bunnen ut av lønnsomheten, konstaterer Skjerdal.

Bestandsmål

Rovdyrkontakt Arne Bjørk sier han har forståelse dersom folk reagerer på at de vil skyte en bjørn som ennå ikke har drept husdyr.

— Jeg skjønner at spørsmålet blir stilt. Men da er folk nødt til å sette seg inn i saken. Det er myndighetene sitt ansvar å følge opp stortingsvedtak som skal sikre beiterettighetene. Vi har ikke noe bestandsmål når det gjelder bjørn i dette området, sier Bjørk.

— Vi får håpe at dette bare er et streifdyr som snart forsvinner igjen, sier Steinulf Skjerdal.

Meninger om rovdyr? Bruk kommentarfeltet.

Oddvin Kveane