TOR LEIF PEDERSEN

Førsteamanuensis Ingvar Byrkjedal ved Bergen museum, naturhistoriske samlinger har sett bildene BT publiserte onsdag og torsdag. Det første bildet viser dyret som ble skutt i Sundts vei i Fana lørdag. Byrkjedal er helt sikker i sin sak om at dette er en vaskebjørn. Like sikker er han på at bildene BT publiserte i går, er nesebjørner. Disse bjørnene var fotografert av Christopher Rasch-Olsen Raa som fortalte BT at han hadde hatt de fire dyrene i hagen i Skiparviklia siden i sommer.

Mange zoologer og andre kompetente kilder har henvendt seg til BT og hevdet det samme som Byrkjedal — at det dreier seg om to halvbjørn-arter. Dermed har det vært både vaskebjørn og nesebjørner på rømmen i Fana. Ingen har oversikt over hvor mange det kan være.

Vaskebjørn verst

— Det finnes to arter nesebjørn, begge tilpasset et klima lenger sør enn vårt land, sier Byrkjedal.

— En av dem har sin utbredelse i Sør-Amerika og Mellom-Amerika, den andre holder til i Mellom-Amerika og så langt som nord til Mexico. Lenger nord i kaldere klima, vil nesebjørnene ikke tåle kulden om vinteren. Vaskebjørnen derimot, klarer seg utmerket godt i vårt klima, sier Byrkjedal.

— Hvordan ser du på opplysningene om at det er funnet både vaskebjørn og nesebjørn i vårt område?

— De to artene har samme spiseseddel, og er en alvorlig trussel for vår norske fauna. Mest bekymringsfullt er det at vaskebjørnen er her fordi den vil klare seg hos oss, noe nesebjørnen ikke vil. Men også nesebjørnen kan gjøres stor skade mot smådyr og fugler, sier han.

Spiser fugleunger

— Begge artene er altetere. De tar unger og egg i småfuglreir, smådyr, frukt, planter og søppel fra mennesker. I Amerika der disse dyrene er tallrike, er faunaen tilpasset de to halvbjørnene. Det er ikke den norske faunaen. I Tyskland er vaskebjørnen særdeles plagsom. Dyrene representerer en hygienisk trussel fordi de drar boss utover. Dyrene kan også være smittet av rabies. Hvis de har slik smitte i seg, er de en helserisiko for mennesker, sier Byrkjedal.

— Disse dyreartene er uønsket i norsk natur. Og det er et poeng at de må tas med en gang fordi det er uhyggelig vanskelig å bli kvitt dem hvis de først har fått etablert seg. De kan føre til store biologiske konsekvenser, sier Byrkjedal.

Andre dyr lider

— Christopher Rasch-Olsen Raa sa til BT i går at han ville bidra til at halvbjørnene i Fana ikke blir avlivet og oppfordret folk til ikke å melde fra til politiet hvis de ser dyrene. Hvordan reagerer du på dette?

— Det er vel og bra at personer av idealistiske grunner er opptatt av dyrs ve og vel. Men da må de huske på at disse dyrene vil la det gå ut over andre dyr og fugler. Hvis de omtalte vaske- og nesebjørnene i Fana har vært ute i det fri i sommer, har de ganske sikkert røvet hundrevis av fuglereir for egg og unger, sier Byrkjedal.

— Kan vaskebjørner få unger med nesebjørner?

— Neppe. Selv om de tilhører samme familie, vil de neppe pare seg. Og dersom de mot formodning skulle få avkom, vil de høyst sannsynlig ikke være levedyktige, sier Ingvar Byrkjedal.

NESEBJØRN: Førsteamanuensis Ingvar Byrkjedal med et ikke helt førsteklasses eksemplar av en utstoppet nesebjørn.