Fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal ga i kveld klarsignal til fellingsløyve på bjørnen som de siste månedene har streifet indre strøk av fylket. Det formelle fellingsløyvet blir først utstedt torsdag, men i Jostedalen er jegerene i ferd med å organisere seg.

Løftet om fellingsløyvet ble gitt etter at fjelloppsynsmann Einar Fortun fant to nye sauekadavre i Bakkedalen i Jostedalen. I alt har bjørnen drept minst elleve sauer i Gaular, Fjærland og Jostedalen.

— Ingen tvil, her har vært bjørn, sier Fortun til bt.no idet han er på vei til å sjekke nok et saukadaver.

Også for 50 år siden pågikk bjørnejakten i Jostedalen, den kommunen som ligger tettest på Oppland fylke og bjørnestammene på Østlandet.

Bjørnen som nå skal felles, er trolig en ung hann som er begynt å streife.

EINAR FORTUN (arkiv)