En sau som i forrige måned ble funnet død med sårmerker i snutepartiet og som like etter ble spadd ned, ble i dag gravd opp.

— Men sauene hadde ikke spesielle merker som kan gi en indikasjon på om det er rovdyr som har drept sauen, sier oppsynsmann Sverre Tveiten i SNO til bt.no.

— Både sauen og de to kyrne som vi tidligere har fått rapport om, vil bli kategorisert med ukjent eller usikker dødsårsak, sier Tveiten.

Bonde Lars Emil Berge, sier til bt.no at det er mistenkelig at to kyr, en kvige og en sau er funnet død i området i løpet av så kort tid. Han sier han vil søke fylkesmannen om erstatning for det han mener er rovdyrdrepte kyr.

FOTO: LARS EMIL BERGE.