Etter at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gitt gav fellingsløyve, blir det no søkt etter ferske spor i fjellområda der bjørnen drap seks og skadde ein sau før helga.

Les også: Klart for bjørnejakt

No ved middagstider starta eit lag på tre personar søk i eit område ved Rørvikfjellet på Holsen. Med seg har dei ein hund som er spesialtrena til å leite etter bjørnespor.

Fellingsleiar Finn Olav Myhren trur det kan bli ei vanskeleg jakt.

— Bjørn kan vandre over store avstandar. Dyret kan vere ein heilt annan stad no enn før helga.

Ei organisering med fulle fellingslag vil neppe vere klar før torsdag.

Løyvet som er gitt gjeld i to veker for store delar av Sunnfjord. Men dersom bjørnen skulle dukke opp andre stader, vil løyvet truleg omgåande bli utvida til å gjelde eit større område.

Terje Ulvedal