Det ble meldt om røykutvikling til et vifterom i hallen. Brannvesenet rykket ut med seks biler, herav to fra Åsane og to fra Sandviken brannstasjon.

Det var mange skolebarn i Bjørnarhallen da meldingen om røykutviklingen kom. Alle ble evakuert.

Brannvesenet kom frem til Bjørnarhallen litt før klokken 12.30. De fant ikke noen ild, og returnerte etter kort tid.