KJELL PEDERSEN

— Men vi føler at det er på tide at det offentlige kommer mer med, sier styreleder Alf Solheim til BT.

Og formannen i Bjørn West-museets Venner Karstein Stene sier seg enig.

Foruten hovedhuset er det kommet et tilbygg som blant annet rommer båten løytnant Fredrik Kayser og fenrik Severin Synnes ble fraktet over Nordsjøen med av Shetlands-Larsen og landsatt 15. oktober 1944.

Brudekjole av fallskjermsilke

Her er også en kaskade av silketøy. Det stammer sammen med en container fra et dropp som gikk gjennom isen på Krokavatnet. Silken har holdt seg under vann i vel femti år før den ble plukket opp av dykkere. To kvinner som besøkte museet kunne fortelle at fallskjermsilke kom vel med etter krigen. Den ene sto konfirmant, den andre brud i fallskjermkjole.

Et stølshus er fraktet ned med helikopter fra Hopsdalen og gitt av Arne A. og sønnen Arne Hope. Her kan man med gru beskue de primitive forholdene Bjørn West-soldatene måtte tåle når mange skulle stues sammen, sove og koke mat på få kvadratmeters gulvflate.

Tanken om å opprette base i Matrefjellene oppstod etter at Quisling hadde lovet Hitler å stille fem årsklasser norsk ungdom - inntil 75.000 mann - til tysk arbeidsinnsats. Man fryktet de skulle bli kanonføde på Østfronten og gode nordmenn ble oppfordret til å gå i dekning. Men hvor skulle de gjøre av seg?

Basen i Matrefjellene skulle også settes inn hvis det ble kamper og tyskerne i Norge nektet å kapitulere.

Omfattende kamper

Museet ble åpnet av kong Harald 15. oktober 1994, femti år etter at de to første Linge-karene ble landsatt.

Kampene som Bjørn West under kaptein Harald Risnes ledelse førte mot tyskerne i april/mai 1945 var de mest omfattende under krigen, bortsett fra striden ved det tyske overfall i 1940. Hundrevis av tyske soldater ble satt inn mot de 250-260 norske. I samlingene finner man i dag revolveren feltprest Roal Hedegaard Jacobsen hadde i ryggsekken sammen med bibel og salmebok.

Her er våpen fra pistoler til bazooka. Solheim oppfordrer folk som har saker fra krigen liggende på loft eller i kjeller: Ikke kast det, men gi det til museet.

BKK har sponset velvillig, sier Solheim. Derfor kan man i dag se filmen «Et fritt stykke Norge» på DVD-video, foruten filmen som ble laget i forbindelsen med åpningen i 1945. Kavli's Allmennyttige Fond og Sparebanken 1 Vest har også støttet, og fem kommuner og Hordaland fylkeskommune har stilt seg velvillig.

Offentlig oppgave

— Men det er ikke til å legge skjul på at vi har levd fra hånd til munn, avhengig av dugnadsinnsats. Nå må det offentlige komme mer med, sier Solheim.

— Vi har blant annet et svært utvalg av lydbånd med samtaler med deltakere fra krigen. Her ligger det en oppgave med redigering for en historiestudent. For skoleelever legges det opp til at de skal få oppgaver å arbeide med, og flere lærere er i gang med et slikt prosjekt. Og Solheim minner om innskriften på minnestøtten over kaptein Harald Risnes: «Du skal tilgje, men ikkje gløyma».

HYTTE: Karstein Stene (til venstre) og Alf Solheim foran hytten som er fraktet ned fra fjellet.<br/> FOTO: KJELL PEDERSEN