JAN EGIL ANDAL

Frem til 1977 hadde elever med tale— og hørselsvansker levd en isolert tilværelse. Da først kunne de første elevene ta turen ut i den store verden for å utveksle erfaringer og kultur med ungdommer med samme handikap fra andre nasjoner.

Utenlandsopplevelser

I dag er utvekslingsordningen blitt en fast del av undervisningsopplegget på Bjørkåsen. På lengre sikt er målet å opprette et nettverk i internasjonalt samarbeid.

— Det beste med å besøke elever fra utlandet er å få innsikt i hverandres tegnspråk, se hvordan de bor og lever og hvordan de har det på sin skole, sier elev Morten Sletten, som har de beste opplevelsene sine fra en døveskole i Nyborg i Danmark. Målet nå er at alle de 40 elevene ved Bjørkåsen skal få delta i utvekslingsordningen.

Besøk fra England

I begynnelsen av juni får Bjørkåsen besøk av fire elever fra Doncaster College for the Deaf. De skal være i Bergen vel en uke og lære mer om hvordan døve har det i Norge. Senere er det meningen at Bjørkåsen-elever skal til Doncaster.

Kontakten med utlandet fortsetter på internett etter at elevene er kommet hjem. Siste året har Bjørkåsen fått muligheten til å kommunisere på bredbånd i et nært samarbeid med Mediehøgskolen i Bergen.

VIA PC: Her er Anita Røysland Hag (fra v.),, Maren Marthinussen, Marit Klokkeide og Morten Sletten i full gang rundt pc-en . Med Web-kamera og bredbånd kan de lettere kommunisere med døve elever i utlandet.
FOTO: KNUT STRAND