For en tid siden valgte Fornyings— og administrasjonsdepartementet å kutte ut prøveordningen med kilometergodtgjørelse for prester som sykler på vei til gudstjenester, soknebud, begravelser, bryllup og andre tjenester. Men etter en kjapp protestaksjon i forrige uke, snur departementet. Ifølge Vårt Land kan ordningen fortsette, i alle fall ut året. I mellomtiden skal departementet evaluere prestenes sykling.

Forrige la fire syklende prester ut på protestferd mot avvikling av ordningen. De tråkket seg fra Bergen til Ulvik, der prestene hadde sitt årlige stiftsmøte for å holde saken varm.

Syklet til Oslo

Staten har i mange år hatt et gammelt regelverk for skyssgodtgjørelse. Ifølge dette kunne prestene få inntil en krone i godtgjørelse per kilometer for sykling i tjenesten. Men for de første fem kilometerne fikk man ikke noe. I praksis betyr det at man ikke får noe, siden hver sykkeltur ofte er kortere enn dette kravet. Prestene i Bjørgvin kjempet imidlertid frem en prøveordning, der de fikk godkjent fire kroner pr. kilometer. Det skjedde etter at en gruppe prester syklet fra Bergen til Oslo for å legge frem saken.

— Vi så en voldsom økning i tallet på prester som valgte å sette fra seg bilen og heller sykle i jobben. Dette er en god ordning både økonomisk og miljøvennlig. Desto mer ubegripelig var det at den rød-grønne regjeringen plutselig inndrog hele ordningen. Det fikk oss til å tenne både på pluggene og pedalene, sier sokneprest Frode Øglænd, som er sokneprest i Sælen menighet i Bergen, til Bergens Tidende.

Miljø og helse

Han mener den miljøvennlige syklingen bør bli permanent for alle prester og andre statsansatte.

— Det kan da ikke være noe behov for å evaluere dette. Staten har i dag en helt antikvarisk ordning for skyss- og kjøregodtgjørelse, der man stimulerer til bruk av bil, mens dem som velger miljøvennlig transport kommer dårlig ut. Erfaringene fra Bjørgvin bispedømme er svært gode. Stadig flere prester velger å sykle i jobben. Så dette er et miljøvennlig og økonomisk lønnsomt tiltak som raskest mulig bør bli permanent for alle statsansatte. Å sykle i tjenesten gir både miljø- og helsegevinst både for den enkelte og samfunnet, hevder Øglænd, som har sykkel som sitt eneste transportmiddel i prestetjenesten.