– Bjartmar Gjerde var småbrukersønnen som ble samfunnsbygger, sier statsminister Jens Stoltenberg etter at Norges første olje— og energiminister Bjartmar Gjerde døde lørdag kveld.

Gjerde var også kirke- og undervisningsminister, industriminister og kringkastingssjef.

Stoltenberg trekker fram at Gjerde var den som fikk gjennomført lov om videregående opplæring som sikret tolv års skolegang for alle.

– Han var også med på å bygge det nye Olje-Norge. I de årene han var olje- og energiminister var han med på å utvikle en helt ny næring. Store deler av inntektene ble sikret fellesskapet, og det er viktig for oss i dag, sier statsministeren.

– Ruvende skikkelse

Han sier også at Bjartmar Gjerde var en ruvende skikkelse i Arbeiderpartiet.

– Vi jobbet sammen på 1970-tallet. Jeg ble imponert over kraften og styrken han hadde, sier Stoltenberg til NTB.

Arbeiderpartiets sekretær Raymond Johansen peker på at Gjerde hadde ansvaret for den nye oljevirksomheten i Nordsjøen.

– Han viste en utholdenhet og en ståpåvilje som Arbeiderpartiet og norsk politikk fikk nyte godt av i mange år, og som har satt dype spor, sier Johansen

Betydningsfull politiker

Gjerde spilte en sentral rolle i norsk politikk fra 1971 til høsten 1980 da han var statsråd i flere departementer under statsministrene Trygve Bratteli og Odvar Nordli.

I mars 1971 ble Gjerde kirke- og undervisningsminister. Høsten 1972 overtok Korvald-regjeringen etter EU-avstemningen, men etter valget i 1973 vendte han tilbake til sitt gamle departement.

I januar 1976 ble Gjerde industriminister. Da olje- og energisakene ble skilt ut og Industridepartementet delt, ble Gjerde Norges første olje- og energiminister i januar 1978.

Dramatiske år

Gjerdes tid som sjef i Olje- og energidepartementet ble en dramatisk periode. Alexander Kielland-ulykken, konflikter om store arbeidsoppdrag i Nordsjøen, bråk i Stortinget om overskridelser ved Statfjord-utbyggingen og uro i forbindelse med Alta-utbyggingen, var saker Gjerde fikk å hanskes med.

Dette førte til at Gjerde flere ganger fikk Gro Harlem Brundtland, som var miljøvernminister, til motspiller. Høsten 1980 gikk Gjerde ut av Nordli-regjeringen etter eget ønske.

Etter at han gikk ut av politikken ble Gjerde kringkastingssjef fra 1981 til 1989. Fra 1989 til 1994 var han arbeidsdirektør og sjef i Aetat.

Småbrukersønn fra Sunnmøre

Bjartmar Gjerde ble født 6. november 1931 i Sande i Møre og Romsdal og vokste opp på et småbruk på Larsnes på Sunnmøre. Han startet sin yrkeskarriere som journalist i Sunnmøre Arbeideravis.

I 1953 ble han redaktør av AUF-avisen Fritt Slag. I 1958 ble han formann i AUF og i 1961 sekretær i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. I 1963 ble han sjefsekretær i Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF), en stilling han formelt hadde helt fram til 1981, avbrutt av flere perioder som statsråd.

DØDE LØRDAG: Bjartmar Gjerde ble 78 år. ARKIVFOTO: SCANPIX