Ordfører Ola B. Hareid og tre andre av formannskapets fem medlemmene har svart: — Vi kan ikke se noe grunnlag for kritikken, tar ultimatumet til etterretning og kaller inn til ekstraordinær generalforsamling. Vi har klart et godt kompetent nytt styre og ny direktør, sier ordfører Hereid (SP) til Bergens Tidende.

— Vi diskuterer ikke spørsmål om vårt personale i pressen, sier han.

Oppsigelsesvedtak opphevet

Den opprivende striden om rådmann Erik Sandvik har pågått siden desember. Den bygger seg - etter utallige behandlinger i politiske organer, med fylkesmannens annullering av et oppsigelsesvedtak i kommunestyret - opp til et klimaks med et folkemøte mandag. Det skjer etter at styret og ledelsen i Eidfjord Utvikling nå har fremsatt sitt ultimatum. De orker ikke fortsette arbeidet med en rådmann de føler motarbeider dem.

Representantene fra Høyre, Bygdelisten og Arbeiderpartiet har ønsket at kommunen skal kvitte seg med rådmann Erik Sandvik. De mener han opptrer egenrådig og viser forakt for politiske vedtak og politikerne i kommunen. Dette har toppet seg i hans forhold til det nye næringsutviklingsselskapet, Eidsfjord Utvikling,

Det har også tidligere vært strid rundt rådmannen, blant annet i 1996. Da ble resultatet at legen forlot kommunen.

To har forlatt partiene sine

Etter at to representer fra de tre kritiske partiene har meldt seg ut i stridens hete, har nå Senterpartiet med avhopperne flertall i kommunestyret.

— Jeg skjønner det ikke, og kan ikke dy meg for å si at jeg oppfatter saken som en ren personforfølgelse mot min person, sier rådmann Erik Sandvik i en kommentar til BT.

— Jeg ønsker ikke å kommentere påstandene som blir fremsatt mot meg, ut over at jeg selv har respekt for våre politikere og etterlever deres vedtak så godt jeg kan. Prosessen som har vært kjørt mot meg har gått inn på meg, men støtten fra flertallet setter jeg stor pris på, sier Sandvik.

Skulle bort fra kommunen

— Vi ser ikke noe valg. Det var politisk enstemmighet om å etablere et selvstendig aksjeselskap som skulle drive kommunens næringsutvikling og vurdere prosjekter uten at det skulle tas politiske hensyn der kjennskap til personer påvirker måten næringsutvikling skulle drives på. Det har vi smertelig erfaring for gjennom de 15 foregående årene, sier styremedlem Trygve Sæbø i Eidsfjord Utvikling til BT.

— Forholdet er at rådmannen helt fra arbeidet med planlegging av selskapet startet har vært imot løsningen et enstemmig kommunestyre vedtok. Siden det ble opprettet for halvannet år siden har selskapets ledelse styre følt at rådmannen bevisst motarbeider og trenerer arbeidet. Det vedtok derfor å gå åpent ut med sitt syn: «Styret og daglig leder i selskapet finner det svært vanskelig og uforsvarlig å fortsette sitt arbeid grunnet samarbeidsproblemer med kommunens rådmann.

Politikerne i Eidfjord har mulighet frem til 1. juli 2005 å foreta et valg. Dersom det besluttes å la rådmannen fortsette i sin stilling, vil daglig leder og hele styret fratre.»

Slutter i politikken

Varaordfører Knut Medhus (AP) mener rådmannen vil ha tilbake kontrollen over næringsutvikling.

— De siste 15 årene før det nye selskapet ble dannet ga ikke mersmak. Mister vi det kompetente styret og ledelsen vi nå har i Eidsfjord Utvikling troen på arbeidsmuligheter i Eidsfjord og går, da mister jeg også troen på næringsutvikling her, og kommer til å søke permisjon fra vervet som folkevalgt, sier Medhus.