Bergens Sjøfartsmuseum og Hordaland fylkeskommune har truet stiftelsen Tellevik kystfort med politianmeldelse og straff, mens den private eieren har avtalt å gi flagget til Ålesund Museum. I mellomtiden er flagget plassert i en safe i Trondheim.

Det var en stilfull høytidelighet på Tellevik kystfort i Åsane 18.august 2000 da minnesmerket over «Draugen» ble avduket, 60 år og 34 dager etter tragedien. Ålesund-båtens flagg prydet monumentet, og ble etterpå pakket sammen på militært vis og overrakt Oscar J. Vennersborg, den eneste gjenlevende etter forliset.

Fløt opp med flagget

«Draugen» var på vei fra Ålesund til et bergingsoppdrag på Stord da fartøyet gikk inn i det tyske minefeltet ved Morvik. Seks av mannskapet på ti omkom i eksplosjonen og forliset.

Oscar J. Vennersborg (79), i dag flaggkommandør i US Navy og bosatt i New Jersey, USA, forteller til BT at to ukjente ungjenter berget ham opp i en båt etter forliset. De var på ferie i området, trosset minefaren og padlet ut mot de overlevende med bare hendene.

— Flagget fløt opp og la seg pent ved siden av meg, minnes Vennersborg.

Men det var Kristian Agnar Isdahl som plukket opp «Draugen» s flagg fra sjøen noen dager senere. Han ga flagget videre til broren Trygve Johan (72), som bor like ved forlisstedet.

Mangler kvittering

«Draugen» s splittflagg ble lappet og holdt i familien Isdahls eie helt til våren 2000, da Trygve Johan Isdahl kontaktet Bergens Sjøfartsmuseum for å gi flagget videre til rederiet i Ålesund. Av museet fikk han opplyst at rederiet ikke lenger eksisterte.

— Jeg leverte flagget inn hos museet, men skrev aldri under på at det ble gitt til Bergens Sjøfartsmuseum. Derfor sa jeg under avdukingen på Tellevik fort at Vennersborg skulle få flagget, sier Trygve Johan Isdahl til Bergens Tidende.

— Vi innså at vi kom i en knipe og tok Vennersborg med oss til et møte med Sjøfartsmuseet, sier daglig leder ved Tellevik kystfort, Dag Bjørnar Mjelde.

Mjelde skrev i juni 2000 under på at han lånte «Draugen»-flagget fra Bergens Sjøfartsmuseum i anledning seremonien senere på sommeren. Det er denne underskriften museet og fylkeskommunen forholder seg til i kravet om at flagget må tilbakeleveres.

- Mer enn et flagg

— Vi ønsket ikke å komme i en konflikt, vi er heller ikke ute etter flagget, sier Dag Bjørnar Mjelde.

— For å imøtekomme kravet fra Sjøfartsmuseet, måtte vi ha politianmeldt Vennersborg. Det ville vi ikke, sier Mjelde. Som mener fylkeskommunens kulturseksjon burde ha undersøkt fakta i saken bedre før Tellevik kystfort ble utsatt for uriktige anklager og truet med politianmeldelse.

Mjelde viser til en donasjonsavtale mellom Isdahl og Vennersborg i oktober 2000 og et forlik av 3. oktober 2001 mellom «Draugen»-rederiets etterkommere og Bergens Sjøfartsmuseums advokatfirma Wikborg, Rein & Co. Ifølge forliket aksepterer Sjøfartsmuseet at flagget overleveres Ålesund museum.

— Isdahl ga flagget til meg. Jeg ønsket å gi det til museet eller skipperforeningen i Ålesund. Nå skal det til museet, jeg håper det lar seg ordne når jeg kommer til Norge i desember, sier Oscar J. Vennersborg.

— En ubehagelig sak som vi håper å få løst i minnelighet. Utlånet til Tellevik fort var lovlig, men det er viderebehandlingen der som strider mot alle regler. Vi har ansvar for gjenstander som blir tatt inn hit, sier daglig leder Tore Nilsen ved Bergens Sjøfartsmuseum.

STRIDENS KJERNE: Kaptein Oscar J. Vennersborg under avdukingen av minnesmerket for «Draugen»-forliset på Tellevik kystfort 18. august 2000. Over monumentet henger havaristens flagg som etterpå har skapt så sterk strid.</p> ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN