Styret for Bergen-Nordhordland Rutelag har besluttet at hurtigbåten mellom Askøy og Bergen klapper til kai for godt 1. april, hvis ikke noe skjer. I kulissene pågår en opphetet strid mellom BNR-gründer Trygve Tønnessen, HSD og Hordaland fylkeskommune.

Anklagene fra Tønnesen er flere og bitre. Fylkeskommunen har koblet inn advokat.

Den mest alvorlige anklagen retter seg mot HSD Sjø as og tallene som selskapet leverte fra seg. Disse brukte fylkeskommunen som grunnlag for anbudskonkurransen i 2004.

Jubelen forstummet

Her heter det at hurtigbåten i 2003 fikk 1,6 millioner kroner overført fra andre selskaper i såkalte avregningsinntekter. Dette er betaling for reisende som hadde kjøpt periodekort hos andre og brukte kortet på hurtigbåten. Dette utgjorde vel en femtedel av inntektene til hurtigbåten dette året.

I snitt la hver reisende igjen 26,64 kroner.

BNR antok — ut fra dette - at selskapet de neste 10 årene kunne regne med inntekter på om lag samme nivå.

Jubelen sto i taket da utfordreren fra Osterøy vant anbudet. 1. april overtok BNR ruten og satte inn en ny båt. «Beinveien» ble «Snarveien».

Ganske snart viste virkeligheten seg å være en ganske annen enn gründeren var forespeilet. Færre reiste med båten, og billettprisen pr. reisende var kroner 22,50, ikke 26,64.

Og som ikke det var ille nok; Strømmen av avregningsinntekter går feil vei. Siden Tønnessen & co. overtok ruten, har selskapet i snitt betalt ut 21.000 kroner pr. måned til andre selskaper.

Hvis HSDs tall var riktige, skulle BNR i løpet av disse månedene håvet inn om lag en million kroner i avregning.

Tiet om passasjersvikt

Den andre alvorlige anklagen retter seg mot fylkeskommunen.

— Samferdselsavdelingen fortalte oss aldri at trafikktallene stupte høsten 2004, mens sluttarbeidet på anbudskonkurransen pågikk, sier Tønnessen. - Hadde de gjort det, ville vi aldri signert kontrakten, legger han til.

I anbudspapirene hadde fylkeskommunen lagt inn trafikktallene for hele 2003 og de tre første månedene av 2004. Senere fikk anbyderne tilsendt tallene for en uke i august.

I ettertid har august-uken vist seg å være eksepsjonelt god, med over 1500 reisende daglig.

I september ble anbudene åpnet. Først i desember ble kontrakten signert.

Rutinemessig rapporterte HSD trafikktall månedlig. Fra 1. september til årsskiftet forsvant over 18.000 passasjerer i forhold til høsten 2003 - uten at dette ble formidlet til BNR.

18.000 passasjerer utgjør vel 500.000 kroner i tapte inntekter. Det er like mye som BNR får i vederlag for å drive ruten i to år.

— Dette konfronterte vi samferdselsavdelingen med på et møte like før jul, forteller Tønnessen.

— De bekreftet at de kjente til at tallene var dårlige. Jeg spurte gjentatte ganger om ikke dette ble sett på som vesentlig informasjon, og fikk til slutt som svar at de ikke så det nødvendig å opplyse oss om dette.

For optimistisk?

— HSD Sjø slet med å få «Beinveien» til å lønne seg. I 2002 fikk selskapet ekstra-tilskudd og bussrutene ble lagt om for å hjelpe båten. Det samme skjedde i 2003. Har ikke BNR ganske enkelt vært for optimistiske i sitt anbud?

— Trafikktallene pekte i riktig retning. Vi trodde at når politikerne hadde grepet inn for å hjelpe båten, var det fordi dette var et viktig samband å beholde. Vi hadde ikke trodd at ruten skulle legges ut på anbud og deretter undergraves.

- FEILE FORUTSETNINGER: - «Snarveien» er dårligere butikk enn vi ble forespeilet i anbudsgrunnlaget fra fylkeskommunen, sier Trygve Tønnessen i BNR. ARKIVFOTO: MARTE ROGNERUD