Distriktsstyrets formann, Roald Jønsson, tok på årsmøtet kritikk for at styret ikke hadde innkalt til det ekstraordinære årsmøtet som 60 medlemmer hadde krevd. Etter vedtektene kan 50 medlemmer kreve et slikt årsmøte.

Stridens kjerne er flytting fra St. Jakobsplass til Damsgårdsveien, som skjedde uten årsmøtebehandling. Distriktsstyret hadde oppfattet det som om flere av dem som hadde skrevet under ikke stod bak krav om årsmøtebehandling, men at det var informasjon de ville ha. Derfor hadde distriktsstyret besluttet å innkalle til et informasjonsmøte i stedet for et årsmøte.

Selvkritikk

På årsmøtet i går tok Jønsson kritikk for den måten styret hadde handlet på, og medga at det burde vært innkalt til ekstraordinært årsmøte, som så i sin tur skulle ha besluttet om saken skulle behandles der eller ei.

Flere delegater ga uttrykk stor skuffelse, og bitterhet, over at styret hadde brutt vedtektene.

Skuffelsen var også stor over at det ikke ville la medlemmene, på et årsmøte, få anledning til å gjøre sin mening gjeldende i det de anså som en svært viktig sak for hele organisasjonen.

Saken om flytting fra egne lokaler på St. Jakobsplass til nye lokaler sammen med andre Røde Kors-enheter i Damsgårdsveien har hatt svært høy temperatur i organisasjonen. 20 medlemmer i foreningens seniorgruppe hadde fått med seg 40 andre bak kravet om at den skulle fremlegges på et ekstraordinært årsmøte før beslutning ble fattet.

Politianmeldte styret

Initiativtakere til det ekstraordinære årsmøtet politianmeldte hele dsistriktstyret før jul for å ha drevet urent spill overfor flere personer som hadde underskrevet kravet om ekstraordinært årsmøte.

Under behandlingen av årsberetningen, ble det til tider høy temperatur, og fremsatt harde beskyldninger om illojalitet, med påstander om bruk av pressen på en måte som har svertet organisasjonen. Dette ble imøtegått fra Seniorlagets leder Erling J. Steffensen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent slik den var fremlagt, men det ble bedt om at styrets erkjennelse av feil ble ført inn i referatet. Motstanderne av flyttingen — som for lengst er gjennomført - har innsett at slaget om saken er tapt. Nå vil de ha garantier for at distriktsstyret i fremtiden forelegger et årsmøte, som foreningens høyeste organ, viktige saker.