— 24. september i 2002 var siste gang vi snakket sammen om mitt arbeid som styreformann, sier Stigum Olsen til Bergens Tidende.

Forholdet mellom ham og eieren av parkeringsselskapet, representert ved byråd Trond Tystad, er nå mildt sagt kjølig.

I et møte mellom de to fredag trakk Stigum Olsen seg fra vervet som styreleder i parkeringsselskapet. Det skal ha skjedd etter at han en drøy uke tidligere ble gjort kjent med at Tystad ikke lenger ønsket ham som styreleder.

Rolleblanding

Stigum Olsen sier han fikk høre om ønsket via et brev til sine kolleger i Høyre. Siden har han hatt korrespondanse med Tystad over e-post. Gjennom brevet og senere korrespondanse skal byråden ha uttrykt at han ikke har tillit til styreformannen.

— Jeg går frivillig nå, og ville ikke kunnet fortsette med den holdningen byråden viser. Men ellers ville jeg nok blitt presset ut. Det jeg reagerer på er at jeg ikke har hørt noe fra ham. Det siste jeg hørte fra ham var i september, da han sa at jeg gjorde en god jobb som styreformann.

Tystad har begrunnet sitt ønske med at han mener Stigum Olsen blandet sammen flere roller i forbindelse med ansettelsen av ny parkeringsdirektør i september i fjor.

Trakk søknaden

Stigum Olsen søkte selv denne jobben, og fikk derfor permisjon fra styret.

— Da byråden gjorde det klart at han ikke ønsket meg i stillingen, trakk jeg søknaden og mitt kandidatur. Deretter trådte jeg igjen inn i styret, som avtalt.

Stigum Olsen var senere med på møtet der styret ga sin innstilling til hvem som skulle få stillingen.

Han mener også byråden opptrådte uryddig i ansettelsesprosessen, og viser blant annet til at de ansattes styrerepresentanter ikke avga stemme under innstillingen, på grunn av manglende informasjon.

Siden permisjonen, har de to ikke diskutert parkeringsspørsmål, til tross for at de ved flere anledninger har møttes.

— Vi er blitt behandlet som et lekestyre. Styret og jeg var blant annet ikke informert om at festplassen ble stengt før det ble sagt på pressekonferansen. Jeg hadde heller ikke hørt noe om lørdagsparkeringen før det ble offentlig kjent, sier han.

— Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Tystad nå?

— Det er anstrengt. Jeg føler jeg ikke kan stole på det han sier. Han er maktarrogant, ikke villig til å ta korrektiv og opptrer litt pavete.

- Blir tema i bystyret

— Hvorfor har han ønsket deg ut av styret?

— Det vet jeg ikke. Det kan neppe være det han nå påstår, siden han ikke har tatt opp dette med verken meg eller partiet tidligere. Her må det ligge andre ting bak, sier Stigum Olsen, som etterlyser klarere rutiner for hvordan byråden skal opptre i kontakten med kommunale selskaper.

Høyres Monica Mæland sier hun beklager Tystads opptreden.

— Det verste er at dette skjer på et tidspunkt der bystyret ikke kan komme sammen, sier hun.

Mæland legger til at saken vil bli et tema i første bystyremøte etter sommerferien.

Finansbyråd Trond Tystad svarte i går ikke på gjentatte henvendelser utover ettermiddagen og kvelden.

Det er for øvrig ikke første gang det er bråk i parkeringsselskapet. I fjor vår skrev blant andre Bergens Tidende en rekke artikler om hvordan parkeringsselskapet behandlet kundene sine.

«Bergen Parkeringsselskap har et destruktivt forhold til kundene sine», sa jussprofessor Jan Fridthjof Bernt den gangen. Til slutt gikk parkeringsdirektøren av.

TREKKER SEG: Styreleder i Bergen Parkeringsselskap, Roald Stigum Olsen, trakk seg fredag fra vervet. Det skjer etter at finansbyråd Trond Tystad har erklært at han ikke har tillit til ham.<br/>Foto: PAUL SIGVE AMUNDSEN